Arbeidskonflikter1. 1921-1999. Tapte arbeidsdager
1 En konflikt som er oppstått et år og som fortsetter neste år, er tatt med i begge (eventuelt flere) år. Arbeidsstans med mindre enn en dags varighet er ikke tatt med.
Kilde: Arbeidsmarkedsetaten.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/06/03/.