Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.1 Arbeidslønn i jordbruk og skogbruk. Kr
År Menn Kvinner
Månedslønn på arbeidsgiverens kost, sommer Daglønn på egen kost, sommer På egen kost, vinter Månedslønn for tjeneste jente på arbeidsgiverens kost, sommer Daglønn på egen kost, sommer
Tjenestekar, gårdsarbeider Fjøsrøkter Slåttearbeid Annet tilfeldig gårdsarbeid1 Fast gårdsarbeid Daglønn2 for skogsarbeid Dagsfortjeneste for skogskjøring (mann og hest) Hogstpris per m3 barket tømmer Slåttearbeid Annet tilfeldig gårdsarbeid1
1938-39 55 66 5,68 5,06 .. 5,41 8,84 2,31 35 3,65 3,31
1941-42 85 99 9,01 7,91 .. 8,80 14,81 3,26 49 5,65 5,07
1944-45  133  152 12,09 10,87 .. 11,98 20,61 4,23 78 7,78 7,08
1947-48  219  253 17,08 15,62 .. 17,60 27,76 8,11  125 11,02 10,23
1950-51  284  325 20,59 18,97 .. 21,39 31,10 9,89  173 13,77 12,79
1953-54  349  416 26,09 24,34 .. 27,77 40,47 12,82  217 17,82 16,76
1956-57  434  517 31,08 29,00 .. 32,78 47,68 16,45  266 21,21 20,09
1959-60  499  554 35,32 33,70 31,41 37,85 54,97 16,82  288 24,52 23,64
1962-63  629  705 42,71 42,18 40,21 48,17 68,00 20,69  349 31,04 30,71
1965-66  798  887 51,79 50,68 48,24 58,98 84,28 23,01  447 37,86 37,87
1966-67  864 1 004 55,83 54,62 51,62 64,85 91,25 23,92  475 42,02 41,56
1  Utenom vår-, slått- og skuronn.
2  Fra og med 1959-60 oppgitt som dagsfortjeneste.
Kilde: NOS Jordbruksstatistikk 1967.

Standardtegn i tabeller