Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

9.1 Personer 15 år og over, etter yrkesaktivitet og næring
Næring1 1875 1890 1900 1910 1920 1930
Personer 15 år og over i alt 1 193 067 1 290 705 1 452 876 1 542 560 1 799 878 2 012 645
Yrkesaktive1  736 289  783 230  887 440  921 189 1 068 175 1 163 007
Jordbruk  339 067  315 994  290 009  289 151  301 726  303 975
Skogbruk og jakt 9 191 13 681 21 420 19 595 34 070 32 136
Fiske og fangst 33 771 55 920 50 050 50 667 57 719 80 814
Bergverksdrift mv. 3 731 4 621 4 891 8 327 9 671 13 770
Industri 95 312  131 123  167 522  169 481  215 384  215 350
Bygge- og anleggsvirksomhet         76 469 72 400
  34 110 35 592 61 659 52 328    
Kraft- og vannforsyning         7 051 6 928
Varehandel 25 363 37 820 54 920 62 548 90 723  113 692
Finansinstitusjoner og eiendomsdrift  658 1 453 2 409 3 119 9 488 8 778
Sjøtransport 51 468 47 917 48 868 49 870 43 545 51 477
Annen samferdsel 5 405 8 680 14 272 18 115 41 179 44 697
Offentlig administrasjon og forsvar 7 209 8 374 11 832 11 506 15 168 15 367
Offentlig og privat tjenesteyting 10 066 16 802 23 852 29 642 45 334 56 386
Personlig tjenesteyting 86 621 94 538  111 545  122 813  115 292  143 232
Uoppgitt næring 34 317 10 715 24 191 34 027 5 356 4 005
Ikke yrkesaktive  452 452  507 047  562 576  615 722  731 304  848 678
Uoppgitt 4 326  428 2 860 5 649  399  960
  1946 1950 1960 1970 1980 1990
Personer 15 år og over i alt 2 441 884 2 478 882 2 663 081 22 873 114 23 134 528 23 393 833
Yrkesaktive1 1 368 421 1 388 144 1 406 358 1 462 159 1 453 783 1 467 546
Jordbruk  295 314  250 455  188 431  130 833 91 406 66 264
Skogbruk og jakt 38 434 39 595 31 153 11 773 5 360 7 891
Fiske og fangst 72 777 69 525 54 535 27 413 16 908 13 960
Bergverksdrift mv. 8 896 9 331 9 072 9 350 9 841 21 364
Industri  304 315  357 689  358 224  390 906  338 963  281 306
Bygge- og anleggsvirksomhet  122 017  128 631  133 236  129 125  127 875  126 494
Kraft- og vannforsyning 10 277 11 029 12 817 15 847 15 381 18 945
Varehandel  122 752  132 342  163 529  198 549  210 216  199 353
Finansinstitusjoner og eiendomsdrift 13 281 17 365 23 285 33 541 43 991 59 325
Sjøtransport 55 860 65 634 84 977 67 311 40 387 24 712
Annen samferdsel 74 813 74 631 82 487 89 613  100 162  104 370
Offentlig administrasjon og forsvar 42 016 39 867 53 978 88 050  116 675  113 029
Offentlig og privat tjenesteyting 86 714 96 114  130 301  209 824  287 050  381 682
Personlig tjenesteyting  107 920 88 474 75 068 57 109 39 790 48 851
Uoppgitt næring 13 035 7 462 5 265 2 915 10 278 -
Ikke yrkesaktive 1 065 383 1 085 190 1 256 723 1 410 955 1 680 745 1 926 287
Uoppgitt 8 080 5 548 - - - -
1  Se http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/kap09.html
2  Personer 16 år og over.
Kilde: Folke- og boligtellingene.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/folketellinger/ 

Standardtegn i tabeller