Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.5 Timefortjeneste1 for voksne kvinnelige arbeidere2 i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr
År Industri i alt Kjøttindustri Konservesfabrikker Fiskeindustri Hermetikkfabrikker Sjokolade- og sukkervareindustri Annen næringsmiddelindustri Bryggerier og mineralvannfabrikker Tekstilfabrikker Konfeksjonsfabrikker Skofabrikker Møbel o.a. treindustri
1959 4,12 3,78 3,55 .. 3,52 4,74 .. 3,92 3,83 4,15 4,02 3,89
1960 4,30 3,92 3,68 .. 3,56 4,97 .. 4,02 3,99 4,28 4,18 3,89
1961 4,66 4,28 4,14 .. 4,06 5,36 .. 4,53 4,40 4,57 4,54 4,23
1962 5,09 4,59 4,49 .. 4,42 5,89 .. 5,03 4,84 4,92 4,94 4,56
1963 5,42 4,90 4,72 .. 4,58 6,36 .. 5,39 5,13 5,25 5,32 4,95
1964 5,85 5,28 5,19 .. 4,93 6,69 .. 5,91 5,50 5,71 5,75 5,42
1965 6,48 5,78 5,82 .. 5,56 7,21 .. 6,61 6,19 6,32 6,25 6,25
1966 7,04 6,48 6,32 .. 5,95 7,81 .. 7,26 6,82 6,87 6,70 6,81
1967 7,70 7,23 6,98 .. 6,58 8,40 .. 8,13 7,47 7,51 7,22 7,75
1968 8,38 8,23 7,95 .. 7,22 8,93 .. 8,79 8,08 8,12 7,98 8,62
1969 9,19 9,16 8,81 .. 7,89 9,38 .. 9,75 8,83 8,82 8,66 9,65
1970 10,32 10,39 10,02 .. 8,94 10,37 .. 10,87 9,96 9,73 9,59 10,98
1971 11,65 11,58 11,25 .. 9,93 11,53 .. 12,01 10,84 11,03 10,74 12,17
1972 12,82 12,75 12,16 12,45 11,08 12,74 12,47 13,20 11,88 12,11 11,75 13,53
1973 14,18 13,87 13,34 13,76 12,54 14,06 13,80 14,78 12,98 13,22 12,94 14,61
1974 16,75 16,11 15,96 16,71 14,66 16,35 16,51 17,85 15,39 15,25 14,91 16,51
1975 20,41 20,55 19,31 20,77 17,94 19,76 19,42 21,52 18,77 18,32 17,90 20,04
1976 24,16 24,20 22,68 24,42 21,68 23,57 23,39 25,15 22,22 21,60 21,38 24,26
1977 26,96 26,47 25,16 26,88 23,43 27,15 25,72 27,76 24,70 24,18 23,83 27,10
1978 29,24 28,68 27,22 29,06 25,04 29,59 27,55 30,03 26,86 26,20 25,61 29,07
1979 30,15 29,57 28,05 29,15 25,83 30,59 28,47 30,82 27,73 27,55 26,71 30,10
1980 33,55 32,79 31,75 32,76 28,41 33,50 31,99 34,43 31,08 30,94 30,12 32,68
1981 37,29 35,83 34,62 35,76 33,42 36,83 35,42 38,25 34,85 34,41 33,56 35,92
1982 41,42 40,20 39,31 38,96 36,96 41,03 39,08 43,51 38,49 37,57 37,17 40,09
1983 45,35 43,91 43,36 43,58 39,81 46,00 42,75 48,01 41,55 40,91 39,31 44,30
1984 49,15 46,95 47,03 46,46 43,31 51,31 45,69 53,39 44,51 43,45 42,13 49,22
1985 52,85 50,52 50,97 48,50 47,13 55,61 49,12 57,52 47,46 46,28 45,73 53,41
1986 58,40 56,81 56,68 53,08 52,54 60,91 54,91 63,30 51,97 50,17 49,05 58,04
1987 67,83 65,60 65,28 62,23 61,40 71,05 65,23 74,50 60,25 58,85 57,97 67,22
1988 71,98 68,73 69,20 65,59 64,94 76,09 69,06 79,92 64,86 62,36 62,01 71,01
1989 76,47 72,72 72,21 70,47 70,21 79,31 73,07 82,65 70,05 67,88 66,79 77,41
1990 81,79 77,98 76,84 75,70 73,08 85,53 78,97 87,76 75,02 74,07 72,52 80,39
1991 86,67 82,78 83,71 80,47 77,80 90,56 84,64 92,60 79,15 76,90 76,92 84,88
1992 89,20 84,87 86,06 82,32 81,99 94,60 88,50 95,11 82,61 78,36 80,03 85,72
1993 91,80 87,20 90,38 84,00 85,67 97,95 90,97 99,49 85,84 79,98 81,31 88,96
1994 94,55 89,67 93,16 86,62 86,67  100,23 93,60  103,25 87,81 81,64 83,37 92,48
1995 97,85 92,73 96,22 90,94 89,52  104,83 97,49  105,09 89,37 83,76 83,79 95,37
1996  102,18 96,61  101,88 94,36 93,71  107,36  101,28  109,98 92,89 88,55 86,64 99,66
1997  106,09 99,94  106,02 98,44 96,59  110,91  106,24  112,14 97,03 91,08 90,14  104,68
1998  112,39  105,25  112,10  103,84  101,63  119,99  112,99  115,32  102,22 96,61 95,25  110,88
1  Gjennomsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling fra helge- og høytidsdager ikke medregnet.
2  Offshorearbeidere medregnet.
Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjons lønnsstatistikk for arbeidere og Statistisk månedshefte.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/0605/ 

Standardtegn i tabeller