Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.3 Timefortjeneste1 for arbeidere2 i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon
År Voksne arbeidere i alt Voksne menn Voksne kvinner
Gj.sn. timefortjeneste i alt Indeks for gj.sn. timefortjeneste Gj.sn. timefortjeneste i alt Indeks for gj.sn. timefortjeneste Gj.sn. timefortjeneste i alt Indeks for gj.sn. timefortjeneste
Løpende kroneverdi Fast kroneverdi Løpende kroneverdi Fast kroneverdi Løpende kroneverdi Fast kroneverdi
1940 1,67 2,7 31,9 1,73 2,7 32,2 1,03 1,9 22,9
1941 1,63 2,6 26,5 1,77 2,8 28,0 1,05 2,0 19,9
1942 1,69 2,7 26,2 1,83 2,9 27,5 1,06 2,0 19,1
1943 1,73 3,8 26,0 1,87 3,0 27,4 1,09 2,1 19,1
1944 1,78 2,9 26,5 1,91 3,0 27,7 1,14 2,2 19,8
1945 2,04 3,3 29,9 2,18 3,4 31,0 1,31 2,5 22,3
1946 2,33 3,8 33,2 2,51 4,0 34,8 1,51 2,9 25,1
1947 2,57 4,2 36,3 2,78 4,4 38,2 1,73 3,3 28,5
1948 2,72 4,4 38,8 2,94 4,6 40,7 1,86 3,5 30,9
1949 2,85 4,6 40,6 3,08 4,9 42,7 1,97 3,7 32,7
1950 3,02 4,9 40,9 3,26 5,2 42,9 2,11 4,0 33,3
1951 3,48 5,7 40,7 3,73 5,9 42,4 2,50 4,7 34,0
1952 3,88 6,3 41,5 4,15 6,6 43,1 2,82 5,3 35,1
1953 4,06 6,6 42,6 4,33 6,8 44,1 2,93 5,5 35,8
1954 4,26 6,9 42,7 4,55 7,2 44,4 3,08 5,8 36,0
1955 4,39 7,1 43,8 4,70 7,4 45,6 3,15 6,0 36,6
1956 4,75 7,7 45,7 5,07 8,0 47,4 3,39 6,4 38,0
1957 5,04 8,2 47,1 5,38 8,5 48,9 3,58 6,8 38,9
1958 5,31 8,6 47,4 5,62 8,9 48,8 3,76 7,1 39,1
1959 5,78 9,4 50,2 6,12 9,7 51,7 4,12 7,8 41,7
1960 6,02 9,8 52,3 6,38 10,1 53,9 4,30 8,1 43,5
1961 6,45 10,5 54,9 6,83 10,8 56,5 4,66 8,8 46,2
1962 7,00 11,4 56,3 7,39 11,7 57,8 5,09 9,6 47,7
1963 7,37 12,0 57,9 7,78 12,3 59,4 5,42 10,3 49,5
1964 7,87 12,8 58,4 8,25 13,0 59,5 5,85 11,1 50,5
1965 8,62 14,0 61,5 9,00 14,2 62,4 6,48 12,3 53,8
1966 9,25 15,0 64,0 9,64 15,2 64,8 7,04 13,3 56,7
1967 9,97 16,2 65,9 10,37 16,4 66,6 7,70 14,6 59,2
1968 10,80 17,6 69,1 11,21 17,7 69,7 8,38 15,9 62,4
1969 11,84 19,2 73,5 12,28 19,4 74,1 9,19 17,4 66,4
1970 13,27 21,6 74,4 13,75 21,7 74,9 10,32 19,5 67,3
1971 14,90 24,2 78,6 15,45 24,4 79,3 11,65 22,0 71,6
1972 16,22 26,4 79,9 16,82 26,6 80,5 12,82 24,3 73,5
1973 17,94 29,2 82,1 18,61 29,4 82,8 14,18 26,8 75,6
1974 21,05 34,2 88,0 21,83 34,5 88,7 16,75 31,7 81,5
1975 25,30 41,1 94,8 26,15 41,3 95,2 20,41 38,6 89,0
1976 29,50 48,0  101,2 30,44 48,1  101,5 24,16 45,7 96,4
1977 32,69 53,1  103,0 33,77 53,4  103,4 26,96 51,0 98,9
1978 35,30 57,4  102,6 36,44 57,6  103,0 29,24 55,3 99,0
1979 36,29 59,0  100,8 37,47 59,2  101,2 30,15 57,0 97,5
1980 39,75 64,6 99,6 40,97 64,7 99,8 33,55 63,5 97,8
1981 43,86 71,3 96,6 45,14 71,3 96,7 37,29 70,6 95,6
1982 48,41 78,7 95,8 49,76 78,6 95,8 41,42 78,4 95,5
1983 52,58 85,5 95,9 53,96 85,3 95,7 45,35 85,8 96,3
1984 57,06 92,8 98,0 58,59 92,6 97,9 49,15 93,0 98,3
1985 61,52  100,0  100,0 63,28  100,0  100,0 52,85  100,0  100,0
1986 67,72  110,1  102,7 69,69  110,1  102,7 58,40  110,5  103,1
1987 78,64  127,8  109,6 81,00  128,0  109,8 67,83  128,3  110,1
1988 82,99  134,9  108,4 85,36  134,9  108,4 71,98  136,2  109,5
1989 87,25  141,8  109,1 89,48  141,4  108,8 76,47  144,7  111,3
1990 92,45  150,3  111,0 94,63  149,5  110,4 81,79  154,8  114,3
1991 97,35  158,2  113,0 99,51  157,3  112,3 86,67  164,0  117,1
1992  100,42  163,2  113,9  102,66  162,2  113,2 89,20  168,8  117,8
1993  103,15  167,7  114,4  105,42  166,6  113,7 91,80  173,7  118,6
1994  106,12  172,5  116,1  108,49  171,4  115,4 94,55  178,9  120,4
1995  109,83  178,5  117,3  112,27  177,4  116,6 97,85  185,1  121,6
1996  114,42  186,0  120,7  116,96  184,8  119,9  102,18  193,3  125,5
1997  118,85  193,2  122,2  121,58  192,1  121,5  106,09  200,7  127,0
1998  125,47  203,9  126,1  128,25  202,7  125,3  112,39  212,7  131,5
1  Gjennomsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling fra helge- og høytidsdager ikke medregnet.
2  Offshorearbeidere medregnet.
Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjons lønnsstatistikk for arbeidere og NOS Lønnsstatistikk.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/0605/ 

Standardtegn i tabeller