Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon


Arbeidslønn ved offentlige jernbane- og veianlegg. Daglønn. 1855-1915

  Dagarbeid
  Sommer Vinter
  Jernbane1 Vei2 Jernbane1 Vei2
1855 .. 1,38 .. 1,41
1856 .. 1,46 .. 1,36
1857 .. 1,50 .. 1,41
1858 .. 1,28 .. 1,20
1859 .. 1,34 .. 1,26
1860 .. 1,38 .. 1,25
1861 .. 1,37 .. 1,28
1862 .. 1,42 .. 1,31
1863 .. 1,39 .. 1,32
1864 .. 1,44 .. 1,26
1865 .. 1,35 .. 1,26
1866 1,60 1,42 1,39 1,29
1867 1,61 1,42 1,48 1,38
1868 1,58 1,41 1,47 1,31
1869 .. 1,37 .. 1,30
1870 1,49 1,44 1,40 1,26
1871 1,55 1,40 1,38 1,25
1972 1,88 1,54 1,67 1,35
1873 1,98 1,59 1,72 1,47
1874 2,34 2,04 2,14 1,79
1875 2,29 2,04 2,13 1,81
1876 2,17 2,02 2,05 1,85
1877 2,13 1,99 2,07 1,87
1878 1,96 1,86 2,02 1,86
1879 1,87 1,68 1,89 1,55
1880 1,88 1,73 1,85 1,56
1881 2,07 1,85 2,06 1,66
1882 2,13 1,95 2,09 1,68
1883 .. 2,00 .. 1,92
1884 .. 2,18 .. 1,78
1885 .. 2,00 .. 1,96
1886 .. 2,35 .. 1,85
1887 .. 2,11 .. 1,90
1888 .. 2,12 .. 1,86
1889 .. 2,11 .. 1,95
1890 .. 2,43 .. 1,97
1891 .. 2,28 .. 2,10
1892 .. 2,41 .. 2,24
1893 2,75 2,47 2,84 2,36
1894 3,00 2,51 2,99 2,51
1895 3,11 2,47 2,91 2,45
1896 3,07 2,55 2,98 2,42
1897 2,83 2,68 2,75 2,47
1898 3,06 2,80 3,27 2,74
1899 3,23 2,88 3,25 2,89
1900 3,29 2,84 3,26 2,86
1901 3,38 2,87 3,14 2,86
1902 3,28 2,83 3,42 2,81
1903 3,38 2,88 3,30 2,85
1904 3,27 2,88 3,25 2,95
1905 3,42 2,94 3,33 2,92
1906 3,64 2,95 3,66 2,97
1907 4,07 3,10 4,11 2,98
1908 3,32 3,33 4,51 3,07
1909 3,58 3,40 3,96 3,33
1910 3,24 3,61 3,54 3,35
1911 3,79 3,68 3,50 3,47
1912 3,86 3,91 4,16 3,72
1913 4,03 3,94 4,68 3,94
1914 4,78 4,17 4,85 4,17
1915 5,18 4,38 5,44 4,38
1  Lønningene er fra 1. juli 1893 beregnet på grunnlag av rapporter for utførte dagsverk og lønn. For årene fra 1883 til 1892 er oppgavene mangelfulle. Dagsverket og lønnen er redusert til 10 timer daglig arbeidstid til og med 1912, fra 1913 9 timer. For jernbanearbeid er vinter lønn fra oktober til mars. Vinteren 1879-1880 er oppført under 1880 osv.
2  Gjennomsnittslønnen i august og september er regnet for sommerlønn, mens gjennomsnittstall for februar og og mars er vinterlønn. Lønnen gjelder 10 timer arbeidsdag, fra 1913 beregnes lønnen bare som et gjennomsnitt for hele året.
Kilde: Arbeidslønninger, 1890-1915.

Standardtegn i tabeller