Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

9.3 Menn 15 år og over, etter yrkesaktivitet og næring. Prosent
Næring1 1875 1890 1900 1910 1920 1930
Menn 15 år og over i alt  570 866  602 630  683 582  716 463  856 785  963 417
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Yrkesaktive1 91,5 90,5 90,2 90,4 90,9 88,1
Jordbruk 44,2 38,3 32,3 33,3 28,5 27,4
Skogbruk og jakt 1,6 2,3 3,1 2,7 4,0 3,3
Fiske og fangst 5,8 9,2 7,2 7,0 6,7 8,4
Bergverksdrift mv. 0,6 0,7 0,7 1,1 1,1 1,4
Industri 11,4 14,4 16,0 15,9 18,3 16,6
Bygge- og anleggsvirksomhet         8,9 7,4
  6,0 5,9 9,0 7,3    
Kraft- og vannforsyning         0,8 0,7
Varehandel 3,8 4,7 5,4 5,4 6,7 7,5
Finansinstitusjoner og eiendomsdrift 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 0,7
Sjøtransport 9,0 7,9 7,1 6,8 4,9 5,2
Annen samferdsel 0,9 1,3 1,8 2,1 3,9 4,0
Off. administrasjon og forsvar 1,3 1,4 1,7 1,5 1,6 1,4
Off. og privat tjenesteyting 1,3 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8
Personlig tjenesteyting 1,5 1,3 1,0 0,8 0,8 0,9
Uoppgitt næring 4,0 1,2 2,7 3,9 0,6 0,4
Ikke yrkesaktive 8,2 9,5 9,7 9,3 9,9 11,8
Uoppgitt 0,3 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1
  1946 1950 1960 1970 1980 1990
Menn 15 år og over i alt 1 191 633 1 215 809 1 313 341 21 412 566 21 536 826 21 662 394
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Yrkesaktive1 86,6 87,2 82,6 74,9 64,2 58,1
Jordbruk 21,5 18,5 13,4 7,1 4,0 2,9
Skogbruk og jakt 3,2 3,2 2,4 0,8 0,3 0,4
Fiske og fangst 6,1 5,7 4,1 1,9 1,1 0,8
Bergverksdrift mv. 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 1,0
Industri 19,6 22,7 22,1 22,7 18,0 13,8
Bygge- og anleggsvirksomhet 10,1 10,5 10,0 9,0 7,9 7,2
Kraft- og vannforsyning 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0
Varehandel 6,2 6,4 7,5 8,1 8,1 7,6
Finansinstitusjoner og eiendomsdrift 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9
Sjøtransport 4,6 5,1 6,0 4,3 2,3 1,3
Annen samferdsel 5,3 5,1 5,2 5,1 4,9 4,6
Off. administrasjon og forsvar 2,7 2,5 3,2 5,0 5,6 4,5
Off. og privat tjenesteyting 3,2 3,6 4,7 6,8 7,7 10,1
Personlig tjenesteyting 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8 1,0
Uoppgitt næring 0,9 0,5 0,4 0,2 0,4 -
Ikke yrkesaktive 13,0 12,4 17,4 25,1 35,8 41,9
Uoppgitt 0,4 0,4 - - - -
1  Se http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/kap09.html
2  Menn 16 år og over.
Kilde: Folke- og boligtellingene.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/folketellinger/ 

Standardtegn i tabeller