Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

9.16 Arbeidsløse registrert ved arbeidskontorene. 1948-1972
År I alt Menn Kvinner I prosent av arbeidsstyrken
1948 9 026 8 438  588 ..
1949 7 715 7 170  545 ..
1950 8 970 8 315  655 ..
1951 11 133 10 020 1 113 ..
1952 11 634 9 690 1 944 ..
1953 14 358 12 874 1 484 ..
1954 12 695 11 467 1 228 ..
1955 12 542 11 301 1 241 ..
1956 13 865 12 085 1 780 ..
1957 14 669 13 041 1 628 ..
1958 23 631 20 902 2 729 ..
1959 22 633 20 444 2 189 ..
1960 17 097 15 166 1 931 ..
1961 13 048 11 264 1 784 0,9
1962 15 184 12 945 2 239 1,1
1963 17 725 15 173 2 552 1,3
1964 15 540 12 914 2 626 1,1
1965 13 358 10 869 2 489 0,9
1966 11 933 9 962 1 971 0,8
1967 11 418 9 197 2 221 0,8
1968 16 462 13 635 2 827 1,1
1969 15 605 12 724 2 881 1,1
1970 12 458 9 676 2 782 0,8
1971 12 193 9 371 2 822 0,8
1972 14 812 11 386 3 426 0,9
Kilde: Arbeidsdirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/arbeid/ 

Standardtegn i tabeller