Statistikk mot år 2000: 1908-1909

9 500 barn arbeidet i industrien

Publisert:

Den første fabrikktellingen ble vedtatt gjennomført ved kongelig resolusjon av 23. desember 1909. Resultatene, som omfattet 3 800 fabrikker, ble publisert fra 1911 til 1915 i fire bind, Bedrifter, arbeidere og eiere (I), Arbeidslønninger i industrien (II), Arbeidstid i industrien (III) og Produksjonsstatistik (IV) og utgjør et verk på over 1 000 sider. Tellingen viste blant annet at 9 500 barn arbeidet i industrien.

Undersøkelsen gir et både oversiktlig og detaljert bilde av industrien fra det nittende århundret som fremdeles dominerte i 1909: teglverk, spinne-rier og veverier, sagbruk og høvle-rier, fyrstikkfabrikker, mekaniske verksteder, møllebruk og meierier. Men den spede begynnelsen på det tyvende århundrets storindustri, papir- og cellulosefabrikker, kraftkrevende kjemisk og metallurgisk storindustri, ble også registrert.

Antall ansatte i industrien hadde økt fra 20 000 i 1860 til 100 000 i 1909. Veksten i utførte årsverk var imidlertid enda større, for i 1860 var det sjelden fabrikkene ble drevet hele året. I 1909 ble nær 70 prosent av fabrikkene drevet i mer enn 225 dager per år.

Hver femte sysselsatte var en kvinne, men i tekstil- og bekledningsindust-rien arbeidet flere kvinner enn menn. Tellingen registrerte at 9 500 barn under 18 år arbeidet i fabrikkene. Det var isolert sett ikke et så stort antall, men i 1909 var det bare tre fylker (Smaalenene, Akershus og Kristiania) som hadde flere enn 9500 ansatte i industrien. Av barna var 500 fra 12 til 14 år, 2 500 fra 14 til 16, mens 6 500 var fra 16 til 18 år.

Over 40 000 av de sysselsatte var ansatt i en fabrikk som lå i de tre store industrisentraene på Østlandet. Hver fjerde var sysselsatt i en fabrikk som lå i Kristiania, Aker og Bærum (26095). Fredrikstaddistriktet hadde 7 209 ansatte, mens Drammensområdet hadde 6 209. Disse tre områdene utgjorde det industrielle tyngdepunktet i Norge før den første verdenskrigen.

Av de i alt 3 800 fabrikker som var med i tellingen, var det 220 som hadde over 100 ansatte, mens nær 2000 bedrifter hadde mindre enn 10 arbeidere. De ti største fabrikkene sysselsatte nær 9 prosent av alle sysselsatte i industrien.

Tabell 01. Fabrikker med flest ansatte. 1909
 
Navn Kommune Antall ansatte
 
Ti største industribedrifter   8 687
The Kellner Partington paper Pulp Co., Ltd Thune 2 045
Nydalens Compagnie, spinderi og væveri Aker 1 053
Kristiania seildugsfabrikk Kristiania 863
A/S. Laxevaags maskin- og jernskibsbyggeri Askøen 721
A/S. Trondhjems mek. verksted Trondhjem 702
A/S. Fredrikstads mek. verksted Kraakerøy 700
Nylands verksted Kristiania 689
Akers mek. verksted Kristiania 663
Skotfos bruk, papirfabrik Skien 633
Marinens hovedverft Horten 618
 

 

Kilder:

  • Norges Officielle Statistik. V 147, V 202, V 206 og VI 50
  • Fabrikktællingen i Kongeriket Norge 1909. Hvordan industristatistikken ble til
  • Økonomiske analyser 4/98

Kontakt