Digitaliserte publikasjoner 1828-2000

Alle publikasjoner utgitt av SSB er nå digitalisert, over 22 000 publikasjoner.

Oversiktspublikasjonene «Historisk statistikk» (NOS) går så langt tilbake i tid som det har vært mulig å gi sammenlignbare tall.
Utgaver fra: 1994 | 1978 | 1968 | 1958 | 1948 | 1926 | 1914 | 1875


Etter emne

Publikasjonene er lenket opp fra to bibliografier,
den første fra 1828-1976, den andre for perioden 1977-1996.

NOS og andre publikasjoner utgitt 1828-1976


NOS og andre publikasjoner utgitt 1977-1996


Detaljert emneliste, systematisk ordnetSe også: Tabeller i Statistikkbanken med startår før 1980

Fortegnelse over Norges offisielle statistikk og andre publikasjoner utgitt av Statistisk sentralbyrå 1828-1976 i pdf uten lenker

Publikasjonsoversikten 1977-1996 i pdf uten lenker.


Mer informasjon, spørsmål og kommentarer:
E-post: informasjon@ssb.no, tlf. 21 09 46 42

   

Etter serie

SerierPeriodika


  

Vi har utført automatisk tekstgjenkjenning (OCR - optical character recognition). Det derfor mulig å søke på innholdet i alle pdf-ene.
Husk at stavemåten kan ha endret seg siden den gang publikasjonen ble laget.

Søk innholdet i alle digitaliserte publikasjoner:


Om PDF
Noen av filene er store, og kan ta tid å laste ned.
Vi anbefaler en dedikert pdf-leser, som Adobe Reader.
Mange tabellar går over 2 sider. I Adobe Reader: Vis -> 2 side visning -> Vis forside i 2side visning. (View -> 2up -> Show cover page during 2 up).
I Chrome, prøv pdf-utvidelsen: Xodo.