Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconDaglønn, etter yrke. Bygder og byer. 1875-1920. Kr

  1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920
Bygder                    
Tømmerhuggere 2,63 1,84 1,66 1,98 2,11 2,60 2,56 2,99 4,27 15,74
Tømmerkjørere med hest .. 3,62 3,67 3,74 3,87 4,60 4,56 5,09 7,12 26,63
Elvefløtere .. .. .. .. 2,48 2,93 3,03 3,37 4,58 16,74
Bergverksarbeidere .. 2,08 2,01 2,11 2,32 2,82 3,03 3,78 4,24 15,47
Teglverksarbeidere .. 2,00 2,08 2,24 2,34 2,79 2,80 3,20 4,57 16,32
Glassverksarbeidere .. 3,33 3,73 .. 3,00 3,18 3,25 4,38 5,25 15,67
Skipstømmermenn 2,44 2,23 2,34 2,47 2,47 2,84 2,87 3,57 .. ..
Hustømmermenn 2,69 2,27 2,36 2,41 2,54 2,94 3,01 3,58 4,72 15,60
Fyrstikkarbeidere, menn .. 1,51 1,84 1,96 1,97 2,45 2,58 4,00 .. ..
Spinneriarbeidere, menn .. 1,91 1,87 2,05 2,08 2,32 2,37 2,67 3,73 13,60
Spinneriarbeidere, kvinner .. 1,04 1,25 1,19 1,14 1,24 1,33 1,54 2,24 8,24
Veveriarbeidere, menn .. 2,13 1,89 2,09 2,08 2,54 2,43 2,78 3,88 14,02
Veveriarbeidere, kvinner .. 0,84 1,50 1,27 1,31 1,32 1,41 1,60 2,33 8,92
Sagbruksarbeidere 2,65 2,06 2,07 2,19 2,29 2,55 2,69 3,16 4,12 14,50
Tresliperiarbeidere .. 1,79 2,11 2,23 2,32 2,69 2,80 3,33 4,09 15,83
Byer                    
Teglverksarbeidere 2,25 2,11 2,36 2,49 2,54 2,83 3,20 4,09 4,54 18,33
Jernstøpere 2,82 2,49 2,83 2,92 3,16 3,52 3,61 4,23 4,96 16,76
Arbeidere ved mekaniske verksteder 2,56 2,49 2,36 2,73 2,80 3,29 3,22 3,86 .. ..
Skipstømmermenn 2,69 2,04 2,27 2,54 2,64 3,05 3,25 3,80 5,00 16,93
Spinneriarbeidere, menn 2,05 2,04 2,09 2,15 2,45 2,61 2,69 3,38 4,15 14,29
Spinneriarbeidere, kvinner 0,98 0,97 1,04 1,03 1,28 1,28 1,35 1,76 2,19 8,48
Veveriarbeidere, menn .. 2,07 2,01 2,12 2,78 2,87 3,01 3,17 4,30 15,10
Veveriarbeidere, kvinner .. 1,04 1,05 1,09 1,32 1,48 1,62 1,76 2,09 8,84
Sagbruksarbeidere 2,73 2,24 2,15 2,44 2,61 2,79 2,89 3,59 4,54 15,63
Høvleriarbeidere 2,95 2,48 2,42 2,61 2,86 2,87 2,89 3,67 4,45 15,51
Møllere 2,27 2,02 2,22 2,46 2,40 2,74 2,71 3,23 4,40 16,02
Bryggeriarbeidere 2,43 2,03 2,03 2,24 2,36 2,67 2,74 3,24 4,39 15,36
Tobakkspinnere, menn 2,78 2,70 2,65 2,71 2,56 3,09 2,98 3,36 4,87 16,24
Cigarleggere, menn 3,03 2,73 3,25 3,22 3,44 3,43 3,42 3,80 5,33 16,04
Repslagersvenner 2,50 2,21 2,19 2,36 2,35 2,73 2,60 3,22 4,03 13,16
Farversvenner 2,42 2,24 2,26 2,52 2,57 2,86 2,91 3,43 4,35 16,00
Bokbindersvenner 2,48 2,41 2,56 2,67 2,68 3,23 3,15 3,77 4,55 17,53
Garversvenner 2,64 2,28 2,31 2,45 2,59 2,94 3,07 3,38 4,44 16,02
Bødtkersvenner 2,65 2,08 2,57 2,48 2,53 3,32 3,42 3,80 5,16 15,53
Bakersvenner 2,69 2,29 2,50 2,70 2,82 3,27 3,04 .. 4,95 18,23
Slaktersvenner 2,24 2,19 2,20 2,50 2,54 2,88 2,95 3,62 5,00 16,85
Skreddersvenner 2,66 2,30 2,37 2,66 2,66 3,09 3,17 3,60 4,59 17,24
Bundtmakersvenner 2,24 2,28 2,55 2,64 2,78 3,22 3,33 4,00 4,84 18,81
Skomakersvenner 2,48 2,00 2,09 2,26 2,30 2,87 2,69 3,78 4,24 15,41
Hustømmermenn 2,94 2,22 2,42 2,86 2,86 3,36 3,43 4,41 5,82 17,57
Murersvenner 4,06 3,14 3,52 3,80 3,87 4,64 4,46 5,74 6,85 16,68
Malersvenner 3,01 2,34 2,58 2,88 2,93 3,47 3,68 4,46 5,78 17,56
Boktrykkersvenner 2,89 2,71 2,79 2,88 2,86 3,46 3,52 .. .. ..
Stensettere .. 2,45 2,95 2,93 3,21 3,55 3,96 4,13 5,22 16,80
Sjauere, vinter 2,10 1,82 1,79 2,11 2,20 2,76 3,22 3,41 4,81 17,93
Tomtearbeidere, sommer 2,77 2,11 2,17 2,54 2,49 2,85 2,96 3,68 4,43 15,90
Kilde: NOS Arbeidslønninger, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/06/05/ .

Standardtegn i tabeller