Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

9.19 Hovedsammenslutningene for arbeidstakere og andre landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner. Medlemmer per 31. desember
År Alle arbeidstakerorganisasjoner Landsorganisasjonen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Akademikernes Fellesorganisasjon Andre arbeidstakerorganisasjoner
1977  963 497  692 209 78 932 84 609  107 847
1978  999 486  712 699 83 603 90 115  113 069
1979 1 038 406  721 042 87 587 93 908  135 869
1980 1 089 781  748 040 97 207  102 768  141 766
1981 1 111 119  754 985  107 315  101 659  147 160
1982 1 128 478  751 357  114 902  105 337  156 882
1983 1 142 221  745 101  118 889  117 931  160 300
1984 1 166 936  759 287  121 630  123 200  162 819
1985 1 202 832  768 778  127 464  136 800  169 790
1986 1 231 602  785 573  131 739  144 108  170 182
1987 1 252 945  787 409  136 466  150 032  179 038
1988 1 263 348  783 879  168 482  155 604  155 383
1989 1 275 631  782 256  178 349  201 720  113 306
1990 1 290 608  785 586  184 014  208 008  113 000
1991 1 299 955  778 452  188 452  218 681  114 370
Kilde: NOS Statistisk årbok.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/arborg/ 

Standardtegn i tabeller