Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.23 Timefortjeneste1 for voksne mannlige arbeidere2 i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon og Teknologibedriftenes Landsforening. Ikke-metallholdige mineralvarer, metall og metallvarer, maskiner og utstyr, elektriske prod., transportmidler. Kr
År Industri i alt Steinindustri Mineralindustri Betongindustri Elektrokjemisk industri Elektronisk industri Bilverksteder Karosserifabrikker Bedrifter tilsluttet Teknologbedriftenes Landsforening
I alt Metallvarefabrikker3 Støperier3 Skipsverksteder3 Mekaniske verksteder3 Elektroteknisk industri ekskl. radiofabrikker3
1959 6,12 5,70 6,10 6,56 6,33 6,79 5,98 6,08 6,35 6,02 6,31 6,22 6,15 6,24
1960 6,38 5,92 6,25 6,88 6,49 7,26 6,31 6,42 6,63 6,31 6,57 6,39 6,45 6,57
1961 6,83 6,59 6,63 7,31 6,96 7,36 6,96 6,86 7,02 6,67 7,06 6,73 6,86 7,01
1962 7,39 7,42 7,06 7,87 7,56 8,33 7,43 7,47 7,60 7,23 7,57 7,27 7,46 7,59
1963 7,78 7,75 7,51 8,21 7,87 8,80 7,84 7,84 8,02 7,64 7,92 7,67 7,90 8,06
1964 8,25 8,20 7,96 8,87 8,22 9,11 8,29 8,29 8,58 8,13 8,43 8,21 8,36 8,63
1965 9,00 8,89 8,97 9,53 8,91 9,62 8,93 9,41 9,41 8,73 9,02 9,00 8,64 9,14
1966 9,64 9,95 9,67 10,12 9,41 10,32 9,46 10,09 10,07 9,46 9,89 9,78 9,85 9,99
1967 10,37 10,67 10,62 10,97 10,11 10,99 10,10 10,87 10,89 10,19 10,63 10,62 10,64 10,79
1968 11,21 11,46 11,20 12,02 10,94 11,94 11,05 11,60 11,75 10,95 11,26 11,54 11,44 11,70
1969 12,28 12,73 12,26 12,85 11,91 12,47 12,04 12,34 12,88 11,94 12,20 12,66 12,48 12,83
1970 13,75 14,15 13,64 14,30 13,58 14,27 13,19 13,79 14,33 13,21 13,98 14,01 13,89 14,20
1971 15,45 15,34 15,47 15,71 15,72 15,75 14,58 15,58 16,14 14,94 16,04 15,83 15,71 15,93
1972 16,82 16,80 16,79 16,97 16,75 17,05 15,94 17,15 17,74 16,43 17,59 17,53 17,29 17,48
1973 18,61 18,24 17,78 18,45 18,47 18,11 17,53 18,74 19,73 18,85 20,32 20,26 19,59 19,64
1974 21,83 20,80 20,61 21,50 22,70 20,77 20,29 21,04 22,96 21,98 23,88 23,53 22,90 22,50
1975 26,15 24,36 24,36 24,98 28,19 25,12 24,00 24,78 27,38 26,09 28,53 27,92 27,44 26,99
1976 30,44 28,23 28,20 30,09 32,57 29,32 28,40 29,32 31,68 30,39 32,76 32,05 31,90 31,71
1977 33,77 31,66 31,54 33,31 35,76 32,32 31,91 31,96 35,06 33,54 35,54 35,43 35,68 34,96
1978 36,44 35,55 33,89 36,29 37,80 34,88 34,29 34,64 37,93 35,72 37,93 38,40 38,95 37,58
1979 37,47 36,58 34,58 38,23 38,57 35,24 35,00 34,81 38,98 36,53 38,92 39,48 40,18 38,62
1980 40,97 42,77 38,52 40,86 43,62 38,69 37,93 37,50 42,07 39,90 42,53 42,20 43,44 41,53
1981 45,14 45,92 42,25 45,79 47,89 42,00 41,81 41,61 46,39 43,72 45,81 46,94 47,68 45,67
1982 49,76 49,85 46,51 50,64 51,55 45,71 46,53 45,98 50,96 47,72 49,14 51,53 52,32 51,40
1983 53,96 53,68 49,24 54,21 55,40 49,06 49,60 49,55 55,20 51,79 52,25 56,16 56,72 55,66
1984 58,59 58,15 53,24 58,39 61,87 51,69 52,89 53,08 59,74 55,60 56,21 60,76 61,67 60,46
1985 53,28 59,99 58,59 63,70 68,21 56,53 57,28 57,03 63,76 59,28 59,85 65,51 65,28 64,80
1986 69,69 66,57 63,96 71,48 74,11 62,96 64,55 61,48 69,45 64,84 65,89 70,93 71,23 70,75
1987 81,00 77,40 72,95 82,61 83,29 73,19 75,82 71,61 80,91 74,77 75,44 84,70 82,75 80,91
1988 85,36 82,34 76,98 84,74 88,03 74,35 80,11 74,53 84,41 78,55 80,50 88,21 86,46 84,87
1989 89,48 88,34 86,01 89,03 93,23 77,35 82,50 77,18 88,07 81,45 84,76 92,31 89,67 90,03
1990 94,63 91,52 94,81 93,50  100,14 81,59 86,44 81,02 92,23 85,21 89,16 92,81 93,96 94,87
1991 99,51 95,11  102,59 95,01  107,13 87,58 90,11 84,71 97,50 89,03 92,18 97,85 99,67 98,40
1992  102,66  102,75  106,13 97,38  109,93 90,18 92,27 87,61  101,69 92,50 94,59  106,59  102,24  102,26
1993  105,42  104,82  107,42 96,98  112,12 92,47 93,87 91,04  105,42 95,07 96,68  112,17  105,03  105,57
1994  108,49  108,41  110,55 99,94  116,96 98,63 97,72 93,55  108,13 99,33  101,45  114,39  107,21  108,99
1995  112,27  111,34  115,27  105,26  120,79  103,54  101,31 95,66  112,23  105,34  105,71  117,82  111,03  113,30
1996  116,96  110,78  117,92  110,47  128,18  106,08  105,34  100,06  116,07  109,99  111,59  120,36  115,25  116,66
1997  121,58  115,72  122,91  114,95  132,52  111,44  110,83  107,77  120,51  115,23  116,50  123,26  120,60  124,70
1998  128,25  124,83  129,14  122,94  138,83  115,00  118,93  114,80  126,45  120,22  123,85  129,00  127,25  129,85
1  Gjennomsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling fra helge- og høytidsdager ikke medregnet.
2  Offshorearbeidere medregnet.
3  Fra 1959 til 1972 omfatter timefortjenesten ikke overtids- og skifttillegg.
Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjons lønnsstatistikk for arbeidere og Statistisk månedshefte.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/0605/ 

Standardtegn i tabeller