Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.24 Timefortjeneste1 for voksne kvinnelige arbeidere2 i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon og Teknologibedriftenes Landsforening. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr
År Industri i alt Papirindustri Eskefabrikker Konvolutt-, pose og papirvarefabrikker Bokbinderier Farmasøytisk industri Kjemisk-teknisk industri Gummivarefabrikker Fajanse, porselens- og keramikkindustri Bedrifter tilsluttet Teknologbedriftenes Landsforening
I alt Metall varefabrikker3 Elektroteknisk industri ekskl. radiofabrikker3 Elektronisk industri
1959 4,12 4,41 4,28 3,88 4,23 4,15 .. 4,10 3,89 4,51 4,31 4,73 5,91
1960 4,30 4,56 4,47 4,27 4,45 4,33 .. 4,31 3,92 4,75 4,55 4,96 6,73
1961 4,66 5,00 4,81 4,63 5,01 4,52 .. 4,57 4,17 5,07 4,83 5,30 6,90
1962 5,09 5,40 5,35 4,93 5,52 5,14 .. 5,00 4,69 5,52 5,20 5,80 7,38
1963 5,42 5,75 5,75 5,38 5,81 5,52 .. 5,33 5,04 5,90 5,61 6,19 7,96
1964 5,85 6,11 6,18 5,71 6,26 5,89 5,69 5,63 5,53 6,47 6,19 6,72 8,43
1965 6,48 6,81 6,63 6,42 6,83 6,25 6,26 6,20 6,15 7,35 7,02 7,01 8,53
1966 7,04 7,38 7,20 7,11 7,61 6,85 6,89 6,84 6,64 7,96 7,81 8,24 9,11
1967 7,70 8,02 7,57 7,95 8,39 7,49 7,58 7,64 7,11 8,72 8,45 8,82 9,61
1968 8,38 8,86 8,30 8,57 9,31 8,18 8,10 8,42 7,70 9,48 9,25 9,53 10,24
1969 9,19 9,83 9,35 9,63 10,25 8,70 8,87 8,94 8,30 10,29 10,05 10,41 10,68
1970 10,32 11,13 10,32 10,80 11,45 9,73 10,11 10,15 9,23 11,43 11,08 11,62 12,27
1971 11,65 12,45 11,77 11,67 12,78 11,12 11,38 11,74 10,31 12,97 12,53 13,16 13,67
1972 12,82 13,28 12,91 12,59 14,13 11,75 12,57 12,71 11,22 14,47 13,96 14,58 14,64
1973 14,18 14,70 14,51 14,30 15,50 12,99 13,99 14,44 12,59 16,23 15,90 16,33 15,82
1974 16,75 17,62 17,44 16,81 17,70 15,31 16,80 17,16 15,32 18,95 18,73 18,64 18,36
1975 20,41 21,42 21,17 20,09 21,43 18,33 19,99 20,34 19,01 22,89 22,48 22,47 22,48
1976 24,16 24,98 25,66 24,11 25,50 21,85 23,69 24,47 22,42 27,17 26,93 26,72 26,44
1977 26,96 27,69 28,62 26,64 29,23 25,18 26,63 27,18 25,97 30,29 30,05 30,00 29,42
1978 29,24 30,07 20,46 29,20 32,28 27,73 28,57 29,21 28,06 32,82 32,22 32,73 31,38
1979 30,15 31,35 31,39 29,95 32,94 28,59 29,37 30,91 29,16 33,76 33,20 33,60 32,03
1980 33,55 35,35 35,58 33,25 36,74 31,88 32,42 34,49 32,40 36,64 36,42 35,98 35,39
1981 37,29 39,10 39,40 36,90 40,67 35,91 36,35 37,21 37,59 40,25 39,83 39,66 38,70
1982 41,42 43,26 44,46 41,53 45,83 40,52 40,63 41,28 41,28 44,49 43,20 44,61 42,30
1983 45,35 46,57 49,31 45,57 50,06 45,09 44,05 43,72 44,51 48,35 47,32 47,63 45,96
1984 49,15 50,27 52,96 49,84 53,97 48,69 47,92 48,56 47,43 52,44 50,87 52,46 49,75
1985 52,85 54,74 56,31 53,54 58,43 52,68 51,17 53,52 51,10 56,11 54,35 56,28 53,59
1986 58,40 61,41 60,90 61,06 63,14 58,44 57,05 60,83 56,40 61,27 59,48 61,85 58,67
1987 67,83 72,50 70,21 69,79 73,31 66,31 66,31 68,84 64,61 69,93 68,25 70,45 68,01
1988 71,98 76,84 73,37 71,77 77,72 68,62 69,52 75,36 67,96 73,08 71,07 74,11 66,38
1989 76,47 81,60 77,00 74,65 80,42 71,63 73,54 82,02 71,95 76,96 74,95 77,28 70,29
1990 81,79 87,26 83,84 78,95 83,97 76,55 78,80 88,49 75,31 81,97 80,24 81,87 75,13
1991 86,67 91,19 88,08 83,62 86,00 83,52 82,69 91,62 79,62 86,55 84,28 86,14 80,80
1992 89,20 92,02 91,70 88,45 89,53 86,15 85,50 .. 81,35 89,30 86,63 88,51 84,13
1993 91,80 94,02 94,94 88,48 90,24 91,71 88,78 .. 83,55 92,04 88,19 90,98 86,21
1994 94,55 97,48 97,36 92,38 91,99 95,70 91,34 .. 85,27 95,47 91,67 94,59 92,46
1995 97,85  103,33 99,51 95,63 95,80  100,73 93,97 .. 88,31 99,12 96,32 97,87 96,74
1996  102,18  109,37  105,09 99,87 98,78  104,33 98,09 .. 92,12  103,89  101,54  103,39 98,51
1997  106,09  111,43  108,62  103,67  102,45  109,71  102,38 .. 94,41  107,58  106,50  106,08  105,83
1998  112,39  118,81  113,64  110,92  109,43  115,07  107,02 .. 99,35  113,19  112,00  111,25  107,95
1  Gjennomsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling fra helge- og høytidsdager ikke medregnet.
2  Offshorearbeidere medregnet.
3  Fra 1959 til 1972 omfatter timefortjenesten ikke overtids- og skifttillegg.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/0605/ 

Standardtegn i tabeller