Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.17 Månedsfortjeneste1 for statens embets- og tjenestemenn. Kr
År og måned Embets- og tjenestemenn i alt Kjønn Statsgruppe
Menn Kvinner Departementene og Riksrevisjonen Sentraladministrasjonen under departementene Den sivile ytre etat Undervisning, forskning mv. (ikke medregnet skoleverket) Offentlig næringsdrift og anlegg Forsvaret Helsevesen
1959, mars 1 361 1 431 1 088 1 627 1 532 1 476 1 713 1 257 1 358 ..
1963 " 1 764 1 861 1 397 2 107 1 991 1 908 2 170 1 599 1 832 ..
1969 " 2 662 2 850 2 065 3 233 2 737 2 753 3 213 2 433 2 798 ..
1973, okt 3 909 4 181 3 175 4 744 4 268 3 890 4 548 3 537 4 117 3 954
1974 " 4 423 4 724 3 623 5 382 4 802 4 424 5 132 4 022 4 621 4 365
1975 " 5 062 5 400 4 165 6 126 5 490 5 061 5 852 4 582 5 344 5 031
1976 " 5 795 6 123 4 825 6 961 6 154 5 889 6 628 5 387 5 934 5 730
1977 " 6 315 6 674 5 275 7 537 6 731 6 341 7 210 5 902 6 482 6 268
1978 " 6 793 7 171 5 723 8 042 7 234 6 826 7 714 6 382 6 909 6 877
1979 " 6 746 7 125 5 704 8 136 7 289 6 834 7 727 6 259 6 847 7 006
1980 " 7 682 8 096 6 574 9 197 8 300 7 807 8 741 7 167 7 726 7 984
1981 " 8 402 8 815 7 324 9 876 9 017 8 525 9 355 7 915 8 427 8 879
1982 " 9 572 10 048 8 325 11 186 10 342 9 695 10 653 9 043 9 563 10 037
1983 " 10 151 10 350 8 900 11 761 10 969 10 264 11 280 9 639 10 017 10 637
1984 " 10 833 11 343 9 522 12 650 11 780 11 060 11 943 10 282 10 618 11 267
1985 " 11 627 12 185 10 232 13 476 12 699 11 826 13 008 11 009 11 444 11 981
1986 " 12 870 13 521 11 333 14 945 14 186 13 184 14 368 12 147 12 620 13 292
1987 " 13 378 14 091 11 768 15 656 15 041 13 714 15 203 12 587 12 838 14 436
19882 " 14 073 14 858 12 365 16 252 15 563 14 181 15 964 13 203 14 271 14 639
1989 " 14 942 15 764 13 230 16 992 16 371 14 763 16 844 13 932 15 575 15 371
1990 " 15 802 16 616 14 115 17 737 17 304 15 570 17 628 14 887 16 281 16 272
1991 " 16 764 17 538 15 182 18 372 18 171 16 506 18 575 15 911 17 140 17 533
1992 " 16 938 17 707 15 419 18 566 18 361 16 764 18 636 15 985 17 313 17 647
1993 " 17 446 18 159 16 037 19 040 19 042 17 475 19 355 16 363 17 400 18 300
1994 " 17 884 18 630 16 461 19 417 19 477 17 885 19 675 16 920 17 614 18 750
1995 " 18 400 19 123 17 042 20 037 19 836 18 335 20 070 17 323 18 153 19 196
1996 " 19 308 20 025 17 980 21 100 20 830 19 363 20 962 18 110 18 923 20 169
1997 " 20 277 21 024 18 910 22 210 21 964 20 416 22 000 18 805 20 137 21 118
1  Omfatter brutto regulativlønn, faste og variable tillegg opptjent i tellingsmåneden. Variabel overtidsbetaling er ikke medregnet.
2  Fra 1988 omfatter månedsfortjenesten variable tillegg som ikke har vært inkludert tidligere.
Kilde: NOS Lønnsstatistikk.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lonnstat/ 

Standardtegn i tabeller