Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.10 Timefortjeneste1 for arbeidere i transportbedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Kr
År Transportarbeidere i alt Menn Kvinner
I alt Grossister, spedisjons- og transportfirmaer Oljeselskap Fiskebedrifter Rutebilselskaper I alt Grossister, spedisjons- og transportfirmaer Rutebilselskaper
1955 4,26 4,33 4,09 4,45 4,03 4,26 3,20 2,85 3,75
1956 4,65 4,72 4,48 4,86 4,33 4,70 3,41 3,10 4,13
1957 4,79 4,87 4,61 4,89 4,58 4,68 3,60 3,21 4,18
1958 4,97 5,05 4,83 5,28 4,79 4,99 3,81 3,55 4,42
1959 5,37 5,45 5,27 5,70 5,27 5,32 4,14 3,75 4,62
1960 5,49 5,57 5,44 5,80 5,34 5,44 4,20 3,81 4,67
1961 5,97 6,05 5,85 6,22 5,71 6,01 4,55 4,28 5,04
1962 6,59 6,68 6,57 7,17 6,58 6,47 5,20 4,85 5,40
1963 7,13 7,22 6,90 7,65 6,90 7,17 5,54 5,18 5,83
1964 7,42 7,50 7,12 7,82 7,27 7,46 5,78 5,35 6,17
1965 8,10 8,17 7,85 8,65 8,17 8,02 6,56 5,97 6,95
1966 8,61 8,69 8,47 9,25 8,80 8,47 7,03 6,53 7,81
1967 9,21 9,26 9,10 9,96 8,87 9,00 7,45 7,11 8,12
1968 10,08 10,13 9,99 10,81 9,55 9,73 8,17 8,03 8,70
1969 11,04 11,09 11,00 11,74 10,57 10,69 8,94 8,89 9,22
1970 12,19 12,25 12,10 12,74 11,68 11,87 9,88 9,82 10,07
1971 13,59 13,67 13,47 14,53 12,88 13,22 11,01 11,03 10,65
1972 15,15 15,23 14,76 16,72 14,07 14,85 12,26 12,28 12,13
1973 17,03 17,11 16,33 18,40 15,42 16,85 13,96 13,47 15,01
1974 19,82 19,91 19,30 21,30 18,24 19,72 16,53 16,27 18,05
1975 24,44 24,54 22,42 25,99 21,35 24,70 20,29 19,58 21,49
1976 28,24 28,35 26,38 30,87 24,96 28,29 23,59 22,19 25,71
1977 31,07 31,19 29,79 35,03 27,94 30,83 26,25 24,70 28,56
1978 33,26 33,40 32,38 38,37 29,74 32,87 28,57 27,71 29,84
1979 35,02 35,17 34,22 39,35 30,84 34,69 30,07 29,43 31,15
1980 39,05 39,23 37,65 43,67 34,47 39,05 34,06 32,56 35,38
1981 43,07 43,30 41,21 50,76 37,45 43,17 37,64 35,58 39,66
1982 48,45 48,74 45,11 58,32 42,78 48,96 42,45 38,94 44,12
1983 51,79 52,06 48,53 63,32 49,31 51,86 46,02 41,49 47,50
1984 54,66 54,94 52,15 68,77 51,44 54,26 48,85 44,25 50,31
1985 58,24 58,56 55,42 74,90 53,77 57,67 51,82 47,10 52,78
1986 64,42 64,78 62,83 81,89 60,83 63,47 57,48 53,86 58,37
1987 72,48 72,93 73,62 95,62 71,59 70,46 63,79 62,42 63,31
1988 77,23 77,70 79,27  100,53 75,16 74,99 68,65 66,37 68,45
1989 80,37 80,84 81,85  102,48 77,60 78,27 72,18 69,79 72,45
1990 84,01 84,45 85,54  109,08 78,02 81,68 76,12 74,06 75,79
1991 89,05 89,56 90,19  117,34 84,83 86,89 81,08 77,77 81,57
1992 90,69 91,20 93,50  120,93 82,19 88,33 83,59 78,95 85,17
1993 .. 93,12 ..  124,09 .. 90,07 85,72 .. 87,20
1994 .. 95,42 ..  127,49 .. 92,62 88,60 .. 89,81
1995 .. 97,56 ..  131,31 .. 94,49 90,80 .. 91,31
1996 ..  102,70 ..  137,49 ..  100,10 95,70 .. 97,11
1997 ..  106,89 ..  145,41 ..  103,95 99,30 ..  100,73
1  Gjennomsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid, betaling for helge- og høytidsdager ikke medregnet.
Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjons lønnsstatistikk for arbeidere og NOS Lønnsstatistikk.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lonnsamf/ 

Standardtegn i tabeller