Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconMånedshyrer for sjøfolk. 1890-1920. Kr

  1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920
1. Styrmenn, damp 91 90 106 109 112 193 535
1. Styrmenn, seil 69 69 80 85 98 216 490
2. Styrmenn, damp 68 66 76 82 87 151 430
2. Styrmenn, seil 56 54 64 68 77 175 406
1. Maskinister 135 142 169 178 180 254 631
2. Maskinister .. .. 106 117 118 184 518
Fyrbøtere 53 49 54 55 61 92 314
Tømmermenn, damp 62 62 69 71 79 114 337
Tømmermenn, seil 63 64 70 70 79 128 334
Båtsmenn,damp .. 53 61 61 69 108 330
Båtsmenn, seil .. 53 59 59 67 111 343
Helbefarne matroser, damp 50 45 51 51 59 89 299
Helbefarne matroser, seil 49 43 50 50 55 97 301
Lettmatroser, damp .. 34 39 41 43 66 190
Lettmatroser, seil .. 34 39 41 43 75 185
Stuerter, damp .. 67 81 83 97 156 437
Stuerter, seil 58 55 62 73 89 144 393
Jungmenn, damp .. 25 32 30 31 50 ..
Jungmenn, seil 31 26 30 29 31 49 115
Kilde: Lønnsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/06/05/ .

Standardtegn i tabeller