Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

9.2 Personer 15 år og over, etter yrkesaktivitet og næring. Prosent
Næring1 1875 1890 1900 1910 1920 1930
Personer 15 år og over i alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Yrkesaktive1 61,7 60,7 61,1 59,7 59,4 57,8
Jordbruk 28,4 24,5 20,0 18,7 16,8 15,1
Skogbruk og jakt 0,8 1,1 1,5 1,3 1,9 1,6
Fiske og fangst 2,8 4,3 3,4 3,3 3,2 4,0
Bergverksdrift mv. 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7
Industri 8,0 10,2 11,9 11,4 12,0 10,7
Bygge- og anleggsvirksomhet         4,3 3,6
  2,9 2,8 4,2 3,4    
Kraft- og vannforsyning         0,4 0,3
Varehandel 2,1 2,9 3,8 4,0 5,1 5,7
Finansinstitusjoner og eiendomsdrift 0,0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4
Sjøtransport 4,3 3,7 3,4 3,2 2,4 2,6
Annen samferdsel 0,5 0,7 1,0 1,2 2,3 2,2
Off. administrasjon og forsvar 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8
Off. og privat tjenesteyting 0,8 1,3 1,6 1,9 2,5 2,8
Personlig tjenesteyting 7,3 7,3 7,7 8,0 6,4 7,1
Uoppgitt næring 2,9 0,8 1,3 1,9 0,3 0,2
Ikke yrkesaktive 37,9 39,3 38,7 39,9 40,6 42,2
Uoppgitt 0,4 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0
  1946 1950 1960 1970 1980 1990
Personer 15 år og over i alt  100,0  100,0  100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0
Yrkesaktive1 56,1 56,0 52,8 50,9 46,4 43,2
Jordbruk 12,1 10,1 7,1 4,5 2,9 2,0
Skogbruk og jakt 1,6 1,6 1,2 0,4 0,2 0,2
Fiske og fangst 3,0 2,8 2,0 1,0 0,5 0,4
Bergverksdrift mv. 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6
Industri 12,5 14,4 13,5 13,6 10,8 8,3
Bygge- og anleggsvirksomhet 5,0 5,2 5,0 4,5 4,1 3,7
Kraft- og vannforsyning 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6
Varehandel 5,0 5,3 6,1 6,9 6,7 5,9
Finansinstitusjoner og eiendomsdrift 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,7
Sjøtransport 2,3 2,7 3,2 2,3 1,3 0,7
Annen samferdsel 3,1 3,0 3,1 3,1 3,2 3,1
Off. administrasjon og forsvar 1,7 1,6 2,0 3,1 3,7 3,3
Off. og privat tjenesteyting 3,6 3,9 4,9 7,3 9,2 11,2
Personlig tjenesteyting 4,4 3,6 2,8 2,0 1,3 1,4
Uoppgitt næring 0,5 0,3 0,2 0,1 0,3 -
Ikke yrkesaktive 43,6 43,8 47,2 49,1 53,6 56,8
Uoppgitt 0,3 0,2 - - - -
1  Se http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/kap09.html
2  Personer 16 år og over.
Kilde: Folke- og boligtellingene.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/folketellinger/ 

Standardtegn i tabeller