Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

9.17 Arbeidsløse registrert ved arbeidskontorene og personer på arbeidsmarkedstiltak. 1972-1991
År Registrerte arbeidsløse Registrerte arbeidsløse i prosent av arbeidsstyrken Personer på arbeidsmarkedstiltak1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt I prosent av arbeidsstyrken
1972 14 812 11 386 3 426 0,9 1,1 0,6 .. ..
1973 12 811 9 334 3 477 0,8 0,9 0,6 .. ..
1974 10 662 7 029 3 633 0,6 0,7 0,6 .. ..
1975 19 558 12 631 6 927 1,2 1,2 1,1 .. ..
1976 19 859 12 751 7 108 1,1 1,2 1,1 7 599 0,4
1977 15 497 9 187 6 310 0,9 0,8 0,9 5 477 0,3
1978 20 003 12 352 7 651 1,1 1,1 1,0 5 344 0,3
1979 24 107 15 489 8 618 1,3 1,4 1,1 6 428 0,3
1980 22 278 13 353 8 925 1,3 1,2 1,1 6 996 0,4
1981 28 438 16 822 11 616 1,7 1,5 1,5 7 828 0,4
1982 41 390 25 330 16 060 2,1 2,2 2,0 8 624 0,4
1983 63 549 40 875 22 674 3,2 3,5 2,7 15 337 0,8
1984 66 598 41 077 25 521 3,3 3,5 3,0 20 443 1,0
1985 51 419 29 759 21 660 2,5 2,6 2,5 23 927 1,2
1986 36 192 20 234 15 958 1,8 1,7 1,8 13 749 0,7
1987 32 391 18 369 14 022 1,5 1,5 1,5 6 793 0,3
1988 49 336 29 994 19 342 2,3 2,5 2,0 7 990 0,4
1989 82 929 51 581 31 348 3,8 4,3 3,2 34 183 1,6
1990 92 701 57 115 35 586 4,3 4,8 3,7 40 045 1,9
1991  100 726 62 828 37 898 4,7 5,3 3,9 44 961 2,1
1  Eksklusive attføringstiltak.
Kilde: Arbeidsdirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/arbeid/ 

Standardtegn i tabeller