Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.19 Månedsfortjeneste1 for ansatte i det kommunale og fylkeskommunale helsevesen og sosialomsorg. 1969-1989. Kr
År og måned Ansatte i alt Kjønn Stillingsgruppe
Menn Kvinner Administrative funksjonærer Tekniske funksjonærer Formenn og arbeidere Arbeidstakere med behandling av klienter Assistentleger Off. godkj. sykepleiere Hjelpepleiere Arbeidstakere i tjenesteytende stilling
1969 2 109 3 126 1 912 2 134 2 051 2 174 2 336 3 666 2 042 1 797 1 666
1973 3 226 4 377 2 978 3 153 3 151 3 235 3 523 5 273 3 145 2 775 2 676
1982 8 882 10 772 8 401 9 064 9 034 8 399 9 737 14 064 9 026 8 463 7 696
1983 9 635 11 613 9 106 10 015 9 821 9 130 10 541 14 779 9 684 9 157 8 199
1984 10 317 12 599 9 881 10 681 10 449 9 671 11 229 16 173 10 138 9 678 8 778
1985 10 828 13 094 10 165 11 195 10 970 10 075 11 773 15 679 11 643 10 071 9 135
1986 12 330 14 761 11 582 12 844 12 244 11 302 13 140 17 515 11 965 11 304 10 630
1988 13 256 15 911 12 467 13 789 13 171 12 164 14 098 18 773 12 526 12 157 11 428
1989 13 840 16 638 12 984 14 428 13 856 12 631 14 777 19 551 13 000 12 608 11 918
1  Omfatter brutto regulativlønn, faste og variable tillegg opptjent i tellingsmåneden. Variabel overtidsbetaling er ikke medregnet.
Kilde: NOS Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lonnkomm/ og  http://www.ssb.no/lonnstasyk/ 

Standardtegn i tabeller