Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon


Årslønn for tjenestefolk. Kroner. 1850-1920
  Tjenestekar Tjenestejente
  By Land By Land
1850 116 83 48 40
1855 140 109 56 50
1860 152 117 59 52
1865 166 132 64 55
1870 158 123 63 52
1875 208 181 76 71
1880 203 153 78 63
1885 224 163 85 73
1890 239 169 91 77
1895 265 180 100 85
1900 303 218 130 100
1905 300 234 133 114
1910 348 291 168 148
1915 525 374 217 193
1920 1 482 1 233 677 654
Kilde: Amtmennenes femårsberetninger, Historisk statistikk 1968.

Standardtegn i tabeller