Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.14 Månedsfortjeneste1 for ansatte i forsikringsvirksomhet. Kr
År og måned Begge kjønn Menn Kvinner
1957, april 1 207 1 574  920
1959 " 1 353 1 799 1 022
1960 " 1 412 1 845 1 070
1962, sept 1 570 2 120 1 162
1963 " 1 772 2 375 1 321
1965 " 2 041 2 721 1 485
1967 " 2 386 3 156 1 757
1969 " 2 752 3 596 2 029
1971 " 3 423 4 447 2 526
1973 " 4 110 5 268 3 043
1975 " 5 408 6 833 4 037
1976 " 6 177 7 697 4 630
1977 " 6 810 8 437 5 125
1978 " 7 438 9 090 5 682
1979, sept 7 481 9 134 5 687
1980 " 8 669 10 472 6 680
1981 " 9 688 11 647 7 513
1982 " 10 988 13 103 8 587
1983 " 11 903 14 137 9 347
1984 " 12 546 14 865 9 885
1985 " 13 474 16 055 10 723
1986 " 14 709 17 591 11 819
1987 " 15 276 18 186 12 331
1988 " 17 007 20 098 13 750
1989 " 17 669 20 720 14 504
1990 " 19 175 22 289 15 807
1991 " 19 949 23 027 16 466
1992 " 20 309 23 623 16 974
1993 " 21 038 24 523 17 504
1994 " 22 201 25 742 18 530
1995 " 22 570 26 001 18 855
1996 " 23 686 27 119 20 048
1997 " 24 946 28 324 21 109
1  Omfatter avtalt lønn, faste tillegg, gratiale og provisjon etc., men ikke overtidsbetaling.
Kilde: NOS Lønnsstatistikk.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lonnfinans/ 

Standardtegn i tabeller