Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

9.4 Kvinner 15 år og over, etter yrkesaktivitet og næring. Prosent
Næring1 1875 1890 1900 1910 1920 1930
Kvinner 15 år og over i alt  622 201  688 075  769 294  826 097  943 093 1 049 228
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Yrkesaktive1 34,4 34,8 35,2 33,2 31,5 29,9
Jordbruk 13,9 12,4 9,1 6,2 6,1 3,8
Skogbruk og jakt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiske og fangst 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bergverksdrift mv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industri 4,9 6,5 7,5 6,8 6,2 5,4
Bygge- og anleggsvirksomhet         0,0 0,0
Kraft- og vannforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Varehandel 0,6 1,4 2,3 2,9 3,6 3,9
Finansinstitusjoner og eiendomsdrift 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2
Sjøtransport 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Annen samferdsel 0,0 0,1 0,2 0,4 0,8 0,6
Offentlig administrasjon og forsvar 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2
Offentlig og privat tjenesteyting 0,4 1,0 1,4 1,7 2,6 2,8
Personlig tjenesteyting 12,6 12,7 13,6 14,1 11,6 12,9
Uoppgitt næring 1,8 0,5 0,8 0,7 0,0 0,0
Ikke yrkesaktive 65,2 65,2 64,5 66,4 68,5 70,1
Uoppgitt 0,4 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0
  1946 1950 1960 1970 1980 1990
Kvinner 15 år og over i alt 1 250 251 1 263 073 1 349 740 21 460 548 21 597 702 21 731 439
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Yrkesaktive1 26,9 26,0 23,8 27,7 29,2 29,0
Jordbruk 3,2 2,1 0,9 2,1 1,8 1,0
Skogbruk og jakt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiske og fangst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bergverksdrift mv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Industri 5,6 6,5 5,0 4,9 4,0 3,1
Bygge- og anleggsvirksomhet 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4
Kraft- og vannforsyning 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Varehandel 3,9 4,3 4,8 5,7 5,4 4,3
Finansinstitusjoner og eiendomsdrift 0,3 0,5 0,7 1,0 1,3 1,6
Sjøtransport 0,1 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2
Annen samferdsel 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 1,6
Offentlig administrasjon og forsvar 0,8 0,7 0,9 1,2 1,9 2,2
Offentlig og privat tjenesteyting 3,9 4,1 5,1 7,9 10,7 12,5
Personlig tjenesteyting 7,8 6,2 4,6 2,9 1,7 1,8
Uoppgitt næring 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 -
Ikke yrkesaktive 72,8 74,0 76,2 72,3 70,8 71,0
Uoppgitt 0,3 0,0 - - - -
1  Se http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/kap09.html
2  Kvinner 16 år og over.
Kilde: Folke- og boligtellingene.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/folketellinger/ 

Standardtegn i tabeller