Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

9.13 Faktisk arbeidstid for sysselsatte, etter kjønn og yrkesstatus. Timer per uke
År I alt Menn Kvinner
I alt Lønnstakere Selvstendige Familiearbeidere I alt Lønnstakere Selvstendige Familiearbeidere I alt Lønnstakere Selvstendige Familiearbeidere
1972 39,6 39,0 46,7 32,0 44,1 43,1 49,1 40,8 31,8 31,8 34,1 30,3
1973 39,1 38,2 47,1 33,3 43,7 42,5 49,6 42,4 31,2 31,1 32,5 31,0
1974 38,8 37,9 47,0 32,6 43,5 42,4 49,0 42,7 30,8 30,8 32,5 30,5
1975 38,8 37,7 47,6 34,5 43,6 42,3 50,0 44,8 30,9 30,7 32,9 31,4
1976 37,5 36,5 46,2 34,8 42,2 41,0 49,0 41,5 30,0 29,6 32,3 33,0
1977 36,9 35,9 45,8 34,1 41,7 40,6 48,6 40,5 29,4 29,1 30,8 32,4
1978 36,8 35,8 45,5 33,7 41,6 40,5 48,6 39,0 29,4 29,2 31,3 32,0
1979 36,5 35,5 45,0 33,5 41,2 40,2 47,6 40,5 29,4 29,2 32,5 31,7
1980 36,2 35,4 44,7 31,3 41,1 40,2 47,4 34,5 29,2 29,0 31,9 30,2
1981 35,9 35,0 45,3 30,5 41,0 40,0 48,1 34,6 28,6 28,4 31,8 29,0
1982 35,9 35,1 44,6 29,6 41,1 40,0 47,7 35,1 28,7 28,7 30,7 27,2
1983 35,6 34,9 43,8 29,9 40,8 40,0 46,4 33,8 28,5 28,4 32,0 28,2
1984 35,9 35,0 44,5 30,7 41,0 40,1 47,2 33,3 28,9 28,7 32,2 29,6
1985 36,2 35,4 44,8 30,8 41,5 40,6 47,4 31,8 29,3 29,1 32,8 30,4
1986 36,4 35,8 45,5 26,3 41,9 41,2 48,3 27,8 29,3 29,4 33,3 25,7
1987 35,9 35,2 45,3 25,3 41,0 40,1 48,1 27,6 29,3 29,3 34,0 24,1
19881 36,5 35,8 45,5 27,3 41,6 40,7 48,6 29,1 30,1 30,0 35,3 26,4
1989 36,4 35,7 45,2 26,1 41,2 40,4 47,7 26,6 30,2 30,1 36,1 25,9
1990 36,0 35,3 44,8 25,9 40,6 39,7 47,7 27,1 30,1 30,0 35,3 25,4
1991 35,7 35,0 44,2 26,5 40,3 39,4 47,4 26,8 30,0 29,8 33,7 26,3
1  Det er brudd i tidsserien mellom 1987 og 1988 pga. endringer i spørreskjemaet, se tekstdelen.
Kilde: NOS Arbeidsmarkedstatistikk.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/aku/ 

Standardtegn i tabeller