Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.16 Månedsfortjeneste1 for kommunale arbeidstakere. Kr
År og måned Tjenestemenn i alt Kjønn Stillingsgruppe
Menn Kvinner Administrative funksjonærer Tekniske funksjonærer Formenn og arbeidere Arbeidstakere i helse- og sosialtjenester Arbeidstakere i tjenesteytende stilling
1958, jan 1 120 1 207  880 1 052 .. .. .. ..
1959 " 1 283 1 391 1 006 1 203 .. .. .. ..
1960 " 1 298 1 409 1 015 1 214 .. .. .. ..
1962 " 1 459 1 581 1 157 1 375 .. .. .. ..
1965, mai 1 990 2 163 1 571 1 887 .. .. .. ..
1967 " 2 072 2 176 1 726 2 141 .. .. .. ..
1969 " 2 409 2 527 1 990 2 444 .. .. .. ..
1971 " 2 710 2 842 2 269 2 731 .. .. .. ..
1973 " 3 313 3 467 2 837 3 321 .. .. .. ..
1975 " 4 310 4 500 3 713 4 337 .. .. .. ..
1976, okt 5 364 5 580 4 704 5 372 .. .. .. ..
1978 " 6 356 6 609 5 596 6 356 .. .. .. ..
1979 " 6 395 6 641 5 658 6 446 .. .. .. ..
1980 " 7 237 7 627 6 364 7 403 8 537 6 960 .. 7 253
1981 " 7 980 8 381 7 138 8 298 9 266 7 646 .. 7 941
19822 " 9 224 9 467 8 356 9 469 10 552 8 544 .. 8 924
1983 " 10 110 10 391 9 082 10 461 11 621 9 366 .. 9 589
1984 " 10 792 11 088 9 709 11 151 12 373 9 923 .. 10 350
1985 " 11 241 11 551 10 163 11 683 12 911 10 304 .. 10 686
1986 " 12 763 13 109 11 489 13 411 15 009 11 688 .. 11 736
1987 " 13 044 13 436 11 656 13 723 14 956 11 929 .. 11 672
1988 " 13 733 14 082 12 549 14 412 16 039 12 520 .. 12 654
1989 " 14 326 14 704 13 140 15 043 16 672 13 093 .. 13 147
19903 " 15 169 16 417 14 097 15 890 17 120 14 089 16 147 13 162
1991 " 15 470 16 667 14 507 16 006 17 533 14 516 16 617 13 441
1992 " 15 907 17 102 14 972 16 501 18 128 14 521 17 187 13 698
1993 " 16 473 17 662 15 570 17 101 18 534 15 161 17 898 14 276
1994 " 16 745 17 948 15 817 17 438 18 731 15 366 18 047 14 398
1995 " 17 302 18 509 16 393 18 071 19 167 15 863 18 628 14 912
1996 " 18 238 19 499 17 309 18 813 19 883 16 517 19 892 15 710
19974 " 18 759 20 263 17 803 19 382 19 635 16 541 20 600 16 067
1  Omfatter brutto regulativlønn, faste og variable tillegg opptjent i tellingsmåneden. Variabel overtidsbetaling er ikke medregnet.
2  Ansatte i fylkeskommune og i felleskommunal virksomhet er tatt med fra 1982.
3  Ansatte i kommunal og fylkeskommunal helsevesen og sosialomsorg er inkludert f.o.m. 1990.
4  Omfatter ikke ansatte i kraftproduksjon og kraftforsyning.
Kilde: NOS Lønnsstatistikk.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lonnkomm/ 

Standardtegn i tabeller