Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.9 Månedsfortjeneste for månedslønte arbeidere i hotell- og restaurantdrift. Oktober. Kr
År Begge kjønn Menn Kvinner
I alt Kokker Andre voksne arbeidere I alt Kokker Andre voksne arbeidere I alt Kokker Andre voksne arbeidere
1974 2 390 2 896 2 297 2 758 3 131 2 502 2 267 2 674 2 250
1975 3 070 3 609 2 965 3 414 3 836 3 128 2 939 3 378 2 923
1976 3 494 4 047 3 394 3 850 4 306 3 585 3 348 3 761 3 339
1977 3 978 4 647 3 908 4 437 4 920 4 109 3 878 4 327 3 850
1978 4 365 4 991 4 214 4 837 5 300 4 520 4 154 4 615 4 123
1979 4 415 5 082 4 243 4 893 5 410 4 533 4 193 4 660 4 155
1980 5 274 5 936 5 100 5 768 6 264 5 399 5 041 5 534 5 007
1981 5 946 6 591 5 730 6 428 6 911 6 053 5 690 6 186 5 616
1982 6 701 7 390 6 472 7 169 7 717 6 786 6 443 6 985 6 356
1983 7 054 7 718 6 790 7 478 8 014 7 077 6 810 7 369 6 675
1984 7 697 8 417 7 397 8 197 8 712 7 790 7 394 8 051 7 232
1985 8 250 9 011 7 927 8 731 9 314 8 306 7 925 8 623 7 743
1986 9 059 9 862 8 729 9 517 10 160 9 089 8 745 9 493 8 547
1987 9 708 10 636 9 246 10 307 11 046 9 691 9 293 10 127 9 023
1988 10 159 11 037 9 759 10 653 11 359 10 145 9 805 10 630 9 556
1989 10 778 11 606 10 392 11 217 11 858 10 743 10 438 11 256 10 192
1990 11 692 12 526 11 206 12 194 13 027 11 575 11 299 12 006 10 962
1991 12 445 13 161 12 023 12 946 13 580 12 448 12 029 12 672 11 736
1992 12 890 13 672 12 466 13 485 14 135 12 959 12 450 13 126 12 186
Kilde: NOS Lønnsstatistikk.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lonnhotell/ 

Standardtegn i tabeller