Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconTimelønn for fagarbeidere i verkstedindustrien.1. 1910-1975. Kr

  Timelønn
1910 1. Januar 0,41
1911 0,42
1912 0,44
1913 1. August 0,46
1914 Oktober 0,47
1915 Juli 0,49
1916 April 0,5
1917 September 0,73
1918 Juli 1,04
1919 September 1,65
1920 3. kvartal 2,08
1921 2,08
1922 1,55
1923 1,48
1924 1,59
1925 1,71
1926 1,48
1927 1,26
1928 1,21
1929 1,20
1930 1,20
1931 1,15
1932 1,15
1933 1,14
1934 1,14
1935 1,14
1936 1,16
1937 1,26
1938 1,36
1939 1,37
1940 1,44
1941 1,45
1942 1,47
1943 1,47
1944 1,49
1945 2,00
1946 2,09
1947 2,24
1948 2,25
1949 2,28
1950 2,31
1951 2,68
1952 3,11
1953 3,13
1954 3,16
1955 3,23
1956 3,54
1957 3,59
1958 3,70
1959 3,81
1960 3,82
1961 4,59
1962 5,04
1963 5,31
1964 5,53
1965 5,90
1966 6,58
1967 6,93
1968 8,21
1969 8,50
1970 9,80
1971 10,53
1972 11,78
1973 13,12
1974 16,67
1975 19,95
1  Fra og med 1920 er det timelønn pr. 3. kvartal, bortsett fra 1931 da timelønnen ble registrert i 4. kvartal.
Kilde: Lønnsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/06/05/ .

Standardtegn i tabeller