Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.21 Timefortjeneste1 for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Tekstil-, bekledn.-, lærvareind., trelast- og trevareindustri, papirvareind. Kr
År Industri i alt Tekstilfabrikker Konfeksjonsfabrikker Skofabrikker Trelastindustri Sponplatefabrikker Trehusfabrikker Trevarefabrikker, snekkerier Møbel- o.a. treindustri Papirindustri Wallboardfabrikker Konvolutt-, pose- og papirvarefabrikker Eskefabrikker
1959 6,12 5,30 5,61 5,86 5,38 .. .. 6,26 5,39 6,01 6,23 6,01 6,53
1960 6,38 5,47 5,85 6,09 5,66 .. .. 6,46 5,67 6,28 6,52 6,62 6,80
1961 6,83 5,92 6,29 6,51 6,13 .. .. 7,00 6,08 6,78 6,90 7,06 7,16
1962 7,39 6,45 6,70 7,04 6,61 .. .. 7,51 6,61 7,21 7,31 7,51 7,65
1963 7,78 6,77 7,18 7,47 6,85 .. .. 7,96 7,05 7,61 7,74 7,89 7,90
1964 8,25 7,18 7,61 7,91 7,28 .. .. 8,39 7,52 8,07 8,18 8,14 8,58
1965 9,00 7,84 8,25 8,52 7,88 .. .. 9,11 8,20 8,76 8,92 8,89 9,34
1966 9,64 8,48 8,85 9,03 8,42 .. .. 9,80 8,84 9,34 9,52 9,61 9,91
1967 10,37 9,14 9,50 9,79 9,07 .. .. 10,50 9,60 10,00 10,13 10,40 10,58
1968 11,21 9,79 10,15 10,55 9,80 9,96 11,56 11,33 10,37 10,77 10,79 11,29 11,43
1969 12,28 10,63 11,14 11,37 10,75 11,21 12,86 12,46 11,53 11,72 11,68 12,49 12,49
1970 13,75 11,85 12,19 12,32 12,00 12,72 14,06 13,81 12,70 13,47 13,40 13,78 13,92
1971 15,45 13,23 13,56 13,55 13,30 14,57 15,97 15,10 13,85 15,20 15,20 14,91 15,40
1972 16,82 14,45 14,88 14,49 14,61 15,79 17,26 16,05 15,07 16,24 16,81 15,76 16,86
1973 18,61 15,71 16,27 16,01 16,18 17,28 18,15 17,67 16,41 18,00 18,65 17,80 18,68
1974 21,83 18,31 18,90 18,16 19,44 20,22 20,96 20,63 18,62 21,46 21,98 20,45 21,21
1975 26,15 22,04 22,31 21,06 22,94 23,99 25,07 23,76 21,96 26,42 25,36 23,78 24,85
1976 30,44 25,62 26,24 24,28 27,21 28,27 29,97 27,95 25,95 30,45 29,68 28,24 29,54
1977 33,77 28,57 29,04 27,33 30,05 31,47 33,35 30,46 29,11 33,25 33,31 30,63 33,02
1978 36,44 30,76 30,45 28,80 31,81 33,79 36,19 33,28 31,12 35,75 35,56 33,24 34,94
1979 37,47 31,81 31,88 29,99 32,70 34,38 37,26 34,16 31,92 36,86 36,18 33,72 35,93
1980 40,97 35,16 35,47 32,80 36,33 37,93 40,17 36,66 34,78 41,19 39,86 38,28 40,37
1981 45,14 38,67 38,42 35,52 39,51 41,06 44,02 39,84 37,96 44,81 43,70 41,69 43,54
1982 49,76 42,49 41,81 39,90 43,57 45,01 50,49 45,30 41,58 49,42 48,31 45,70 49,28
1983 53,96 46,19 44,77 41,64 46,55 49,50 54,28 48,77 45,80 52,47 53,37 49,51 53,88
1984 58,59 49,84 49,43 43,72 50,31 53,26 56,58 51,68 50,26 57,26 56,33 53,73 57,97
1985 53,28 53,96 54,75 46,60 53,57 57,25 60,56 54,54 54,64 62,10 61,29 57,90 62,02
1986 69,69 59,17 60,28 50,78 58,75 63,37 67,64 60,09 59,78 69,19 66,33 65,39 67,68
1987 81,00 69,27 70,46 59,58 67,77 73,65 79,65 67,85 69,65 80,89 79,42 75,98 77,87
1988 85,36 73,24 75,83 63,20 71,07 77,84 84,22 69,69 72,96 85,61 81,02 79,73 80,52
1989 89,48 78,61 81,39 67,82 74,43 82,71 86,64 72,98 77,70 91,07 82,67 82,55 84,05
1990 94,63 83,67 91,32 74,07 79,48 86,35 88,85 76,85 81,15 96,53 86,32 87,96 91,38
1991 99,51 88,57 .. 77,12 83,64 90,09 89,56 81,06 84,99  100,24 92,28 93,69 96,35
1992  102,66 92,63 .. 80,05 85,46 93,06 87,64 82,33 86,07  101,08 93,86 98,38 99,43
1993  105,42 95,03 .. 82,21 87,13 95,10 88,74 85,97 88,89  104,16 95,87  102,54  103,11
1994  108,49 96,85 .. 83,90 90,15  100,13 96,93 89,47 91,49  108,60  100,49  104,48  106,30
1995  112,27 99,42 .. 85,38 93,90  103,56  100,95 92,30 95,19  115,95  105,26  106,11  110,88
1996  116,96  103,64 .. 88,47 97,73  110,57  108,68 96,77 99,61  122,69  110,33  110,97  117,09
1997  121,58  108,70 .. 91,97  103,77  114,65  112,29  100,61  105,13  124,31  115,45  114,96  123,03
1998  128,25  114,11 .. 97,35  108,51  123,25  117,88  106,36  111,41  132,70  121,99  120,63  126,70
1  Gjennomsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling fra helge- og høytidsdager ikke medregnet.
Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjons lønnsstatistikk for arbeidere og Statistisk månedshefte.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/0605/ 

Standardtegn i tabeller