Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

9.11 Personer i arbeidsstyrken, etter kjønn og utdanningsnivå
Kjønn År 1 000 personer Prosent av alle personer i hver gruppe
I alt Ungdomsskolenivå Videregående skole, nivå I Videregående skole, nivå II Universitets- og høgskolenivå I alt Ungdomsskolenivå Videregående skole, nivå I Videregående skole, nivå II Universitets- og høgskolenivå
I alt                    
1976 1 821  620  562  358  232 64,5 54,7 67,8 73,7 81,9
1977 1 851  608  589  359  265 65,1 55,2 67,9 74,7 82,6
1978 1 888  595  602  378  278 65,9 55,4 69,3 74,1 84,0
1979 1 909  590  615  390  282 66,2 55,0 70,1 75,2 84,4
1980 1 940  576  638  406  285 67,2 54,8 71,4 77,8 84,3
1981 1 974  557  655  423  303 67,9 54,2 73,1 77,3 85,0
1982 1 995  512  631  416  297 67,9 53,2 72,7 78,3 85,6
1983 2 014  529  655  453  341 68,1 53,1 72,5 78,4 86,6
1984 2 034  515  638  473  363 68,3 52,7 72,5 78,7 87,0
1985 2 067  497  633  498  392 68,8 52,3 72,6 79,4 87,3
1986 2 128  486  632  568  403 70,4 53,6 74,3 80,0 87,6
19871 2 171  468  635  616  419 71,3 53,7 74,6 81,1 87,6
1988 2 183  447  635  630  449 71,1 52,6 74,1 80,8 87,4
1989 2 155  422  597  632  474 69,8 50,2 72,2 78,9 87,4
1990 2 142  406  576  644  492 69,2 49,2 71,5 78,5 86,4
1991 2 126  377  548  659  523 68,5 47,5 70,2 77,2 85,4
                     
Menn                    
1976 1 108  367  285  273  149 78,5 71,4 84,1 80,7 88,1
1977 1 119  355  299  276  168 78,8 71,0 84,3 82,5 88,6
1978 1 130  346  298  291  172 78,8 71,2 84,1 81,9 89,3
1979 1 128  340  299  292  176 78,2 69,4 83,9 81,3 90,5
1980 1 147  334  319  296  175 79,3 68,6 86,0 84,6 90,0
1981 1 157  315  329  306  183 79,3 67,6 85,5 84,9 90,6
1982 1 165  292  316  298  176 79,4 67,2 85,2 85,2 91,1
1983 1 164  305  321  314  200 78,5 65,7 83,9 84,8 91,6
1984 1 167  293  313  321  212 78,4 65,0 83,3 84,9 91,7
1985 1 174  281  299  331  234 78,1 64,0 82,0 85,0 91,5
1986 1 190  270  283  375  237 78,4 64,0 82,8 84,9 90,9
19871 1 209  256  293  397  241 78,7 63,1 83,1 85,2 91,0
1988 1 209  244  291  400  257 78,3 62,3 81,9 84,5 91,1
1989 1 197  235  271  403  269 77,2 60,0 80,0 83,4 90,7
1990 1 181  221  257  408  278 76,0 58,1 78,4 82,8 89,3
1991 1 163  209  236  413  293 74,6 56,4 75,9 80,6 88,4
                     
Kvinner                    
1976  713  252  277 85 83 50,4 40,8 56,6 57,6 72,6
1977  732  253  290 83 97 51,4 42,1 56,5 56,9 73,8
1978  759  250  304 87  105 52,9 42,3 59,1 56,4 76,6
1979  781  250  316 98  106 54,2 42,9 60,7 61,3 75,9
1980  793  242  319  111  110 55,1 42,9 61,0 64,1 76,5
1981  818  242  326  117  120 56,4 43,1 63,7 62,7 77,8
1982  830  220  315  118  121 56,5 41,7 63,4 65,1 78,7
1983  850  224  334  138  141 57,6 42,0 64,2 67,1 80,3
1984  867  222  325  152  151 58,1 42,1 64,5 68,1 81,2
1985  893  216  334  167  158 59,5 42,3 65,9 70,2 81,8
1986  938  216  349  193  167 62,3 44,5 68,6 71,9 83,3
19871  962  213  342  219  178 63,7 45,6 68,6 74,6 83,4
1988  974  203  344  229  191 63,7 44,4 68,6 74,9 82,8
1989  957  187  327  229  205 62,3 41,6 66,9 72,1 83,5
1990  961  184  320  236  214 62,4 41,6 66,8 72,1 82,9
1991  963  168  312  246  230 62,3 39,8 66,5 72,0 81,9
1  Det er brudd i tidsserien mellom 1987 og 1988 pga. endringer i spørreskjemaet, se http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/kap09.html
Kilde: NOS Arbeidsmarkedstatistikk.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/aku/ 

Standardtegn i tabeller