Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.18 Månedsfortjeneste1 for ansatte i skoleverket. Kr
År og måned Begge kjønn Menn Kvinner
1959, juni 1 592 1 713 1 410
1963 " 2 130 2 336 1 832
1967 " 2 598 2 836 2 269
1973, okt 4 367 4 693 3 902
1974 " 5 064 5 398 4 504
1975 " 5 737 6 060 5 157
1976 " 6 457 6 772 5 855
1977 " 7 101 7 459 6 434
1978 " 7 554 7 907 6 892
1979 " 7 632 7 973 6 980
1980 " 8 656 9 016 7 969
1981 " 9 285 9 614 8 637
1982 " 10 615 10 996 9 860
1983 " 11 236 11 602 10 536
1984 " 11 998 12 401 11 268
1985 " 12 818 13 278 12 030
1986 " 14 225 14 823 13 311
1987 " 14 712 15 433 13 723
1988 " 15 902 16 683 14 884
1989 " 16 606 17 381 15 629
1990 " 17 341 18 102 16 401
1991 " 18 486 19 337 17 479
1992 " 18 470 19 278 17 551
1993 " 18 797 19 532 17 987
1994 " 18 942 19 675 18 193
1995 " 19 294 19 985 18 599
1996 " 19 789 20 383 19 222
1997 " 20 593 21 317 19 951
1  Omfatter brutto regulativlønn, faste og variable tillegg og godtgjørelse for faste overtimer.Variabel overtidsgodtgjørelse ikke medregnet.
Kilde: NOS Lønnsstatistikk.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lonnskole/ 

Standardtegn i tabeller