Petroleumsprodukter, salg

 Tidligere Ukens statistikk
Apr 1999:  Redusert salg av bilbensin  (99/21)
Mar 1999:  Stort salg av bilbensin i mars  (99/16)
Feb 1999:  Salg av petroleumsprodukter opp 12 prosent  (99/12)
Jan 1999:  Mindre bensinsalg i januar  (99/08)
Des 1998:  Stor nedgang i salg av fyringsprodukter  (99/04)
Nov 1998:  Hyere salg av bensin og diesel  (99/01)
Okt 1998:  Mindre salg av petroleumsprodukter til oppvarming  (98/48)
Sept 1998:  kt salg i Finnmark, redusert salg i Oslo  (98/43)
Aug 1998:  kt salg av diesel  (98/39)
Jul 1998:  Nedgang i salget av petroleum  (98/35)
Jun 1998:  Petroleumssalget ker  (98/30-31)
Mai 1998:  Nedgang i salget av lette fyringsoljer  (98/26)
Apr 1998:  kning i salget av tung fyringsolje  (98/22)
Mar 1998:  kningen i dieselsalget fortsetter  (98/17)
Feb 1998:  Vi bruker mer diesel  (98/13)
Jan 1998:  Nedgang i innenlands salg  (98/09)
Des 1997:  kte skipsleveranser  (98/04)
Nov 1997:  Salget av fyringsolje gr mest ned  (98/01-02)
Okt 1997:  Nedgang i salg av fyrings-produkter  (97/48)
Sept 1997:  kt salg av autodiesel  (97/43)
Aug 1997:  Svak nedgang i petroleumssalget  (97/39)
Jul 1997:  kt salg av autodiesel  (97/34)
Jun 1997:  Sterk nedgang i salg av fyringsolje i juni  (97/30-31)
Mai 1997:  Svak oppgang i petroleumssalget  (97/26)
Apr 1997:  kt salg av autodiesel i april  (97/21)
Mar 1997:  Nedgang i petroleumssalget  (97/17)
Feb 1997:  Nedgang i petroleumssalget  (97/12)
Jan 1997:  Nedgang i bensinsalget i januar  (97/08)
Des 1996:  Salg av fyringsprodukter kraftig opp i 1996  (97/04)
Nov 1996:  Petroleumssalget kte med 9 prosent  (96/51-52)
Okt 1996:  kt salg av autodiesel  (96/47)
Sept 1996:  Salg av fyringsprodukter kraftig opp  (96/43)
Aug 1996:  kt salg av fyringsprodukter  (96/39)
Jul 1996:  Strst kning i stfold  (96/34)
Jun 1996:  kt salg av fyringsprodukter frste halvr 1996  (96/31)
Mai 1996:  All bensin blyfri  (96/26)
Apr 1996:  Petroleumssalget kte mest i Troms  (96/20)
Mar 1996:  Salg av blyholdig bensin mot null?  (96/17)
Feb 1996:  kt salg av petroleumsprodukter  (96/12)
Jan 1996:  Kraftig kning i salget av fyringsparafin  (96/08)
Des 1995:  Dieselsalget kte i 1995  (96/04)