117758
117758
omssb
2013-06-05T16:01:00.000Z
no

Statistikk på oppdrag

Oppdragsvirksomheten i Statistisk sentralbyrå omfatter innsamling og utarbeiding av statistikk innenfor spesialområder. Oppdragene kan også gjelde spesiell håndtering av data som allerede er innsamlet og forskningsoppdrag som er baserte på tallmateriale fra SSB.

  • Tilrettelegging av eksisterende data

    Det er mulig å bestille tall på et langt mer detaljert nivå og å koble koble sammen opplysninger for å få avdekket andre sammenhenger enn det som presenteres på statistikkenes hjemmesider på SSB.no

  • Informasjon om virksomheter

    Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) er Statistisk sentralbyrås (SSB) register over alle foretak og virksomheter i offentlig og privat sektor i Norge. SSB kan gi tilgang til opplysninger om enkeltenheter til statlige organer, fylkeskommuner og kommuner samt forskningsinstitusjoner m.m. for statistikk, forskning og analyse.

  • Prising av oppdrag

    Oppdragsfinansiert virksomhet i SSB skal være selvfinansiert. Dette betyr at oppdrag skal prises slik at de gir full kostnadsdekning.