252125
252125
omssb
2016-01-12T10:03:00.000Z
no

Statistisk sentralbyrås bibliotek

- fagbibliotek for ansatte og åpent for allmennheten etter avtale. 

ORIA - HELE BIBLIOTEKET I ETT SØK

Statistisk sentralbyrås bibliotek er et spesialbibliotek innen statistisk informasjon, offisiell statistikk og samfunnsøkonomi. I samlingen finnes blant annet all norsk offisiell statistikk utgitt av SSB gjennom tidene, samt statistikk fra øvrige norske og internasjonale statistikkprodusenter. Offisiell statistikk publiseres i dag hovedsakelig elektronisk og er ofte fritt tilgjengelig i de respektive utgiveres databaser.

Biblioteket deltar også i det nasjonale utlånssamarbeidet som innebærer at statistikk og annet materiale kan bestilles via andre bibliotek. Det meste av bibliotekets samling er tilgjengelig for utlån. Søk etter bøker og publikasjoner i søkesystemet ORIA.

 

Finn publikasjoner fra SSB

 


Åpningstider

Biblioteket er betjent mandag til fredag 09.00-15.00. Besøk må avtales på forhånd, slik at vi bedre kan bistå med å finne frem til relevant statistikk og faglitteratur.

Besøksadresse

Akersveien 26, 0177 Oslo 

Postadresse

SSBs bibliotek, P.b.2633 St.Hanshaugen, 0131 Oslo

 

  

Kontakt