252125
252125
omssb
2016-01-12T10:03:00.000Z
no

Statistisk sentralbyrås bibliotek

- fagbibliotek for ansatte og åpent for allmennheten etter avtale. 

ORIA - HELE BIBLIOTEKET I ETT SØK

Statistisk sentralbyrås bibliotek er et spesialbibliotek innen statistisk informasjon, offisiell statistikk og samfunnsøkonomi. I samlingen finnes all norsk offisiell statistikk utgitt av SSB gjennom tidene, samt statistikk fra øvrige norske og internasjonale statistikkprodusenter. Offisiell statistikk publiseres i dag hovedsakelig elektronisk og er ofte fritt tilgjengelig i de respektive utgiveres databaser.

Biblioteket deltar også i det nasjonale utlånssamarbeidet som innebærer at statistikk og annet materiale kan bestilles via andre bibliotek. Det meste av bibliotekets samling er tilgjengelig for utlån. Søk etter bøker og publikasjoner i søkesystemet ORIA.

Biblioteket er primært et fagbibliotek for ansatte, men er åpent for eksterne besøkende etter avtale.

Finn publikasjoner fra SSB

Andre bibliotekdatabaser

 


Åpningstider

Biblioteket er betjent mandag til fredag 09.00-15.00, men besøk må avtales på forhånd, slik at vi bedre kan bistå med å finne frem til relevant statistikk og faglitteratur.

Besøksadresse

Akersveien 26, 0177 Oslo 

Postadresse

SSBs bibliotek, P.b.2633 St.Hanshaugen, 0131 Oslo

 

  

Kontakt