116117
116117
omssb
2013-05-29T14:36:00.000Z
no

Lover og prinsipper

SSBs krav til vår offisielle statistikk tar utgangspunkt i Statistikkloven, som setter de formelle rammene for all norsk offisiell statistikk, og de krav som er utviklet i internasjonalt samarbeid.