123118
123118
omssb
2013-06-13T10:29:00.000Z
no

Nyheter om SSB

 • Statistisk sentralbyrå ønsker ny statistikklov velkommen

  - Forslaget tydeliggjør SSBs faglige uavhengighet i tråd med internasjonale retningslinjer for offisiell statistikk. Lovforslaget legger et godt grunnlag for videre utvikling av offisiell statistikk i Norge, sier administrerende direktør Geir Axelsen i Statistisk sentralbyrå.

 • SSBs styre ønsker velkommen stortingsproposisjonen om ny statistikklov

  - Samfunnet har vært igjennom store endringer siden nåværende lov ble vedtatt for 30 år siden, og den nye loven har tatt disse endringene innover seg, uttaler styreleder i Statistisk sentralbyrå Morten Reymert.

 • Microdata.no norgesmester i personvern

  Publisert:

  Microdata.no var applikasjonen med Norges beste innebygde personvern i 2018. Mandag ble den nye forskningstjenesten fra NSD og SSB kåret til vinner i Datatilsynets årlige konkurranse «Innebygd personvern i praksis».

 • Økt globalisering gir behov for innhenting av flere data

  Ulike former for globalisering påvirker statistikken. Når det gjelder organisering av internasjonale selskaper og hvordan aktiviteten der skal måles og fordeles på ulike land, oppstår det prinsipielle og praktiske problemstillinger.

 • Geir Axelsen ny SSB-sjef

  I dag starter Geir Axelsen (52) som ny administrerende direktør i SSB.

 • Følg frokostseminaret "Den europeiske studentundersøkelsen" her

  Torsdag 23. august kl. 10 legger SSB frem hovedresultater fra "Den europeiske studentundersøkelsen", en spørreundersøkelse som gjennomføres i 28 europeiske land. Følg seminaret her.

 • Spam på e-post

  Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

 • Se SSB legge fram befolkningsframskrivinger 26. juni

  Hvordan ser befolkningen ut fram mot 2100? Tirsdag 26. juni legger Statistisk sentralbyrå fram nye befolkningsframskrivinger. Se seminaret direkte her kl. 08.15.

 • Direkte tilgang til unike forskningsdata

  Tilgang til forskningsdata der og da. Fra egen PC, og uten at det går ut over personvernet. Det får forskere og studenter i den nye nettjenesten microdata.no.

 • Forslag til ny statistikklov sendt på høring

  Hvordan skal SSB innrette sin virksomhet, og hvilke endringer skal gjøres i statistikkloven? Statistikklovutvalget har nå levert sitt forslag til finansminister Siv Jensen.

Mer på ssb.no