• Det europeiske statistiske system

  Det europeiske statistiske system (ESS) er et partnerskap mellom Eurostat (EUs statistikkmyndighet), de nasjonale statistikkbyråer og andre nasjonale institusjoner eller myndigheter som produserer europeisk statistikk.

 • Internasjonalt statistikksamarbeid

  Internasjonal sammenlignbar statistikk krever stor grad av samkjøring på tvers av land. Samarbeidet får stadig større betydning for Statistisk sentralbyrå og andre norske aktører på området.

 • OECDs statistikkarbeid

  Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) jobber aktivt for å fremme politikk som skal styrke økonomiske og sosiale forhold for mennesker verden over. I denne sammenhengen er statistikk avgjørende, og det jobbes derfor aktivt med å tilrettelegge for god nasjonal statistikk fra både medlemsland og andre samarbeidsland.

 • Statistikkarbeidet i FN

  Statistikkarbeidet i FN foregår både sentralt og i de mange organisasjonene under FN-paraplyen. FNs statistiske kommisjon har hovedansvaret for internasjonale klassifikasjoner og håndbøker som skal samordne de nasjonale statistikksystemene.