119033
119033
omssb
2013-06-06T14:07:00.000Z
no

Samarbeid

Statistisk sentralbyrå har et utstrakt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Et viktig formål er å forbedre offisiell statistikk i Norge og andre land, samt å forbedre internasjonal statistikk og muligheter for internasjonale sammenligninger på statistikkområdet.

utvalgt innhold

Internasjonalt statistikksamarbeid

Internasjonalt statistikksamarbeid får stadig større betydning for Statistisk sentralbyrå og andre norske aktører på området.

Internasjonalt utviklingssamarbeid

Statistisk sentralbyrå bidrar til utvikling av statistiske systemer og kapasitetsbygging gjennom institusjonelt samarbeid i utviklingsland og økonomiske overgangsland.

Statistikkrådet

Statistikkrådet skal styrke koordineringen av produksjonen av offisiell statistikk i Norge.