37153
37153
friartikkel
2016-04-19T13:20:00.000Z
no

Lisens

Copyright Statistisk sentralbyrå

Publisert:

Innhold og layout på disse nettsidene er opphavsrettslig beskyttet. Vi benytter Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Du har lov til:

  •  å kopiere og tilgjengeliggjøre
  •  å endre og/eller sette sammen med andre datasett
  •  å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon
  •  å benytte informasjonen kommersielt

På følgende vilkår:

  • at du navngir oss som Statistisk sentralbyrå og helst med lenke til ssb.no, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet
  • at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

  • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes
  • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til

 

Se fullstendig lisenstekst 

 

  • Alle fotografier er fra Colourbox.com, med mindre annet er oppgitt. Bildene kan ikke gjenbrukes av andre enn Statistisk sentralbyrå.
  • Foto av norske sedler: Norges Bank

 

Kontakt