Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

118956
118956
omssb
2013-06-06T13:22:00.000Z
no

Statistikkrådet

Statistikkrådet skal styrke koordineringen av produksjonen av offisiell statistikk i Norge. Rådet består av 25 statistikkprodusenter eller viktige registereiere.