CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Byggeareal, desember 2014, foreløpige tall

Færre nye bygg

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 5 prosent fra november til desember, viser sesongjusterte tall.

Utslipp av klimagasser, 1990-2013, endelige tall

Liten nedgang i klimagassutslippene i 2013

I 2013 ble det sluppet ut til sammen 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norske områder. Dette tilsvarer en nedgang på 0,3 prosent eller 0,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra 2012.

fengsel

Straffereaksjoner, 2013

Flere straffet for narkotika

309 400 straffereaksjoner ble registrert i 2013. Det er 3,9 prosent færre forseelsessaker, men hele 10,8 prosent flere straffereaksjoner for forbrytelser, enn i 2012. 29 600 personer ble straffet for forbrytelser, av disse hadde over 13 800 narkotikalovbrudd som hovedlovbrudd.

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye, 2014

Svak nedgang i elvefisket

I alt blei det fiska 162 000 laks, sjøaure og sjørøye i dei norske elvane i 2014. Det er 7000, eller 4 prosent, færre fisk enn året før. Av desse fiskane blei 80 prosent avliva og 20 prosent sleppt levande ut igjen.

Nyheter