CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Rapporter 2015/36

Introduksjonsordningen - en resultatstudie

For deltakere i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere har alder, kjønn og landbakgrunn mye å si for om de kommer seg i jobb eller utdanning. Den lokale arbeidsledigheten i bokommunen er også av betydning, viser ny rapport.

Valg - nøkkeltallsside

Hvordan har valgdeltagelsen utviklet seg de siste tiårene? Hvilke endringer ser vi i de politiske partienes oppslutning? Hvordan finansieres de ulike politiske partiene? Svarene på disse spørsmålene og flere finner du på SSBs nye nøkkeltallsside om valg.

Nøkkeltall for innvandring

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere som er i arbeid? Her finner du utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser som belyser innvandring og innvandrere i Norge.

Detaljomsetningsindeksen, juli 2015

Fortsatt vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,5 prosent fra juni til juli i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 1,0 prosent fra mai til juni i år. Sko- og klesbutikker bidro særlig til veksten i juli.

Nyheter