CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Olje- og gassvirksomhet, produksjon, 3. kvartal 2014

Økt råoljeproduksjon, redusert gassproduksjon

Produksjonen av råolje, gass, NGL og kondensat på norsk sokkel endte på 158,4 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) de tre første kvartalene i 2014. Dette er en liten økning på 0,2 prosent sammenliknet med samme periode i 2013. Produksjonen av olje økte, mens gassproduksjonen ble redusert.

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 3. kvartal 2014

Fortsatt moderat vekst i Fastlands-BNP

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge økte med 0,4 prosent i 3. kvartal. Etter sterk vekst i 2. kvartal er vi tilbake til den samme moderate veksten som har preget fastlandsøkonomien i over halvannet år.

Rapporter 2014/36

Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2014

Formålet med undersøkinga er å kartlegge situasjonen for dei funksjonshemma på arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid.

Nordisk statistisk årsbok Vol. 52

Nordic statistical yearbook 2014

Nordisk statistisk årsbok 2014 inneholder tekst, tabeller og figurer som på en lettfattelig måte belyser likheter og forskjeller mellom de fem nordiske landene: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland.

Nyheter