CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2016

Færre unge i arbeid

Fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016 var det en nedgang på 22 000 sysselsatte i aldersgruppen 15-24 år. Nedgangen kom i hovedsak blant sysselsatte på heltid. Samtidig oppgir flere i denne aldersgruppen at de er under utdanning.

Rapporter 2016/20

Behovet for arbeidskraft og omsorgsboliger i pleie- og omsorgssektoren mot 2060

I 2060 kan pleie- og omsorgstjenesten ha behov for nesten 100 000 flere årsverk enn dagens 133 000. Behovet blir enda større hvis gjennomsnittlig levealder øker mye.

Utdanning - nøkkeltallsside

Har du spørsmål om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning? Her vil du finne utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning.

Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2016

Nedgangen i industriproduksjonen flater ut

Norske industriledere melder om produksjonsutflating i 2. kvartal 2016. Det er fortsatt produksjonsnedgang hos produsenter av investeringsvarer, mens produsenter av innsatsvarer og konsumvarer opplever økning. De fleste industrilederne har fremdeles noe negative forventninger til 3. kvartal.

Rapporter 2016/23

Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

Uten innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ville antallet personer i Norge under 25 år vært synkende. De fleste barn og unge innvandrere kommer fra Polen og Somalia.

Eiere og leiere på boligmarkedet, forskjeller i boligstandard og bomiljø

Dårligere boforhold for leiere enn for eiere

Å leie bolig er mest vanlig i etableringsfasen, og det er relativt få barnefamilier som leier bolig. Indikatorer for boligstandard og bomiljø viser at personer som leier bor dårligere enn personer som eier.

Nyheter