CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Registrert avgang av store rovdyr, 2015/2016

Flere jerver skutt

I alt 123 jerver ble rapportert skutt eller drept i jaktåret 2015/16. Det er 27 flere enn i foregående jaktår. Derimot ble det skutt færre gauper og bjørner enn året før.

Rapporter 2016/24

Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2009-2013

I 2014 var 62 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet året før, i arbeid eller utdanning. Det er imidlertid betydelig forskjell mellom kvinner og menn.

Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 2. kvartal 2016

Noe lavere ledighet, men flere på tiltak

Den registrerte ledigheten for innvandrere gikk ned fra 7,2 prosent i mai 2015 til 7,0 prosent i mai 2016. Men i samme periode deltok 44,3 prosent flere innvandrere på arbeidsmarkedstiltak.

Utviklingen i PIF

Høyere matvarepriser har motvirket nedgangen i oljeprisen

Norskproduserte matvarer er blant varene i PIF som har steget i pris de siste årene. Dette har moderert effekten fallende oljepris har hatt på PIF siden høsten 2014.

Verdipapirer, 2. kvartal 2016

Utbetalt utbytte på nivå med i fjor

Utbyttene fra foretak registrert i Verdipapirsentralen (VPS) var i 2. kvartal omtrent på nivå med samme kvartal i fjor. To tredeler av utbyttet ble utbetalt av private og statlig eide ikke-finansielle aksjeselskaper.

SSB justerer publiseringstidspunktet til kl. 08.00

Statistisk sentralbyrå vil endre publiseringstidspunktet for all statistikk til kl. 08. Dette er en justering av tidligere annonsert nytt publiseringstidspunkt kl. 07. Endringen trer i kraft 23. september.

Nyheter