CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Fagskoler, 1 oktober 2014

Store kjønnsforskjeller i fagvalg

Høsten 2014 er det 15 200 studenter ved norske fagskoler. 62 prosent av studentene er menn. Naturvitenskapelige fag, tekniske fag og håndverksfag er største fagfelt, og 71 prosent av de mannlige studentene tar studieprogrammer innen denne retningen mot kun 6 prosent av de kvinnelige.

Museum og samlingar, 2014

Fleire lønte årsverk ved musea

Talet på lønte årsverk ved musea i Noreg har auka jamt frå 3 400 i 2005 til rett under 3 900 lønte årsverk i 2014. I den same perioden har det også vore ein auke i talet på gjenstandar i samlingane, talet på utstillingar og talet på besøk ved musea.

Sykefraværstall utsatt

27. mai 2015 - Sykefraværstallene for 1. kvartal 2015 som var planlagt publisert 18. juni, er utsatt. Årsaken er overgangen til nye registre.

SSBs kartportal er modernisert og oppdatert

28. mai 2015 - SSBs kartportal er oppdatert. Du finner statistikk på rutenett helt ned til 250 meters ruter. Nå kan du også dele innholdet på nettsteder og i sosiale medier. NB: Nye WMS- og WFS-adresser.

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mars 2015

Arbeidsløysa 4,1 prosent

I mars var det 114 000 arbeidslause, som svarte til 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

Investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2015

Vekst i kraftforsyning og eksportindustrien

Investeringene i 2015 i industri, bergverk og kraftforsyning synes å bli noe høyere enn i 2014. Det ser også ut til at det vil bli en kraftig vekst til neste år på grunn av utsikter til svært høye investeringer innenfor eksportrelatert industri, samt en videre vekst innenfor kraftforsyning.

Nyheter