CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Kontantstøtte blant innvandrere, 2016

Kontantstøttebruken gikk ned

Etter toppåret i 2015 falt andelen som mottok kontantstøtte i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak at andelen mottakere med innvandrerbakgrunn sank.

Kvinner dominerer spesialisthelsetjenesten

I 2016 ble det utført 113 000 årsverk i spesialisthelsetjenesten. 7 av 10 årsverk ble utført av kvinner. Det er blant sykepleierne og de med lavest utdanning at andelen og antallet kvinner er størst.

Slik har vi det – livskvalitet og levekår

Helse

Sommeren 2017 presenterer vi en temaside for livskvalitet og levekår i Norge. Hver uke legger vi ut resultater for et utvalgt område: Hvordan står det til med nordmenns helse? Har menn og kvinner like god helse? Har enslige dårligere helse enn dem om lever i parforhold?

Økning i CO2-avgiften bidro til økte drivstoffkostnader

I 1. kvartal 2017 er CO2- og svovelavgift for første gang inkludert i kostnadsindeksen. Spesielt økningen i CO2-avgiften fra 2016 til 2017 bidro til å forsterke veksten i drivstoffkostnadene.

Om opphopning av dårlige levekår

Syk, fattig og ensom?

En fjerdedel av oss har problemer på minst to av disse sju områdene: Arbeidsmarked, helse, økonomi, sosiale relasjoner, psykiske vansker, nærmiljø, bolig. 5 prosent har fire av disse problemene. Enkelte grupper har oftere enn andre mange problemer.

10 billioner i fordringer

Ved utgangen av 1. kvartal 2017 er statsforvaltningens fordringer beregnet til 10 400 milliarder. Det er første gang statens finansielle eiendeler overstiger 10 billioner.