CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

4 av 10 stortingskandidater er kvinner

Til sammen stiller det 4 438 ulike kandidater ved årets stortingsvalg. 42 prosent av disse er kvinner, en økning på 2 prosentpoeng fra 2013. På halvparten av stortingspartienes lister er kvinner i flertall.

Lokalisering av vindkraftverk etter samfunnets eller private interesser?

Et fremtidig fossilfritt energisystem, som delvis er basert på vindkraft, krever store investeringer i ledningsnettet for å få fraktet energien til forbrukerne. Den geografiske plasseringen har økonomiske konsekvenser for samfunnet.

Slik har vi det – livskvalitet og levekår

Sosiale relasjoner

Sommeren 2017 presenterer vi en temaside for livskvalitet og levekår i Norge. Hver uke legger vi ut resultater for et utvalgt område: Har folk noen som stiller opp om de får problemer eller trenger praktisk hjelp? Hvilke grupper stoler mest på andre mennesker?

Norsk produksjon er blitt mer energieffektiv

Fra 2010 til 2016 har totalt energiforbruk i norsk økonomi steget mindre enn produksjonsøkningen. Norsk produksjon er blitt mer energieffektiv.

Deltakere i introduksjonsordningen

Veien til en vellykket integrering?

Introduksjonsordningen er det viktigste integreringspolitiske tiltaket i Norge. Målet er at minst 70 % av deltakerne skal være i arbeid eller utdanning etter endt program. Menn under 30 år når målet, men blant kvinnene gjelder dette kun halvparten.

Rapporter 2017/18

Monitor for sekundærflytting

I større grad enn før ser det ut til at personer med flyktningbakgrunn flytter internt i fylket de har blitt bosatt i. Likevel er det fortsatt slik at hovedstaden tiltrekker mange fra denne gruppen, spesielt de som ble bosatt i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Finnmark.