CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Næringer på Svalbard, 2013

Økt omsetning tross færre årsverk på Svalbard

Omsetningen for bedriftene på Svalbard gikk opp med 14,9 prosent, eller 492 millioner, til 3,8 milliarder kroner fra 2012 til 2013. I samme periode gikk antall årsverk ned fra 1 581 til 1 518.

Ekteskap og skilsmisser, 2013

Færre skil og separerer seg

Talet på skilsmisser og separasjonar har gått ned dei siste åra. I 2013 vart det oppløyst 200 færre ekteskap ved skilsmisse og tatt ut 200 færre separasjonar enn i 2012.

Folkemengd og befolkningsendringar, 2. kvartal 2014

Færre flyttar til Noreg

Folketalet auka med 13 300 i 2. kvartal til nær 5 138 000 busette 1. juli. 13 800 personar flytta frå utlandet til Noreg, 2 300 færre enn i 2. kvartal i fjor.

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 2. kvartal 2014

God vekst i fastlandsøkonomien

Etter halvannet år med moderat vekst økte bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge med hele 1,2 prosent i 2. kvartal. Kraftforsyning trakk veksten opp med nærmere 0,3 prosentpoeng.

Nøkkeltall for innvandring

Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk og analyser om innvandring, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Dette gir et bilde av omfanget av innvandring til Norge og også innvandreres bosettingsmønster, sysselsetting og levekår.

Faktahefter

Dette er Norge 2014

Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

Nyheter