CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

International Comparison Program 2011 – Midtøsten

Oljeøkonomier i verdenstoppen

Selv om Midtøsten bare utgjør 4,5 prosent av verdensøkonomien, finner vi mange av de rikeste landene i verden i nettopp denne regionen.

Faktahefter

Fakta om utdanning 2014

Her finner du en samlet utdanningsstatistikk fra barnehage til høyere utdanning til voksenopplæring i Norge. Statistikken bygger på tall for 2012.

Korridorpasient på sykehus

Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren øker

3. april 2014 - Denne rapporten presenterer ulike fremskrivninger for bemanningsbehovet innen helse- og omsorgssektoren frem til 2060. En dobling de neste 50 årene er et forsiktig anslag. Mer realistisk er at sektorens andel av samlet sysselsetting blir mer enn en tredel i 2060.

Rapporter

Framskrivninger for tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft med ulike utdanninger

De som ikke har høyere eller yrkesrettet utdannelse, vil oppleve et stadig trangere arbeidsmarked frem mot 2030. Behovet for arbeidskraft med høyere utdanning, særlig innenfor administrasjon og helse, pleie og omsorg, vil øke mye i årene som kommer.

Nyheter