CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Føretak, 2014

Einskildpersonføretak og aksjeselskap i fleirtal

Aksjeselskap og einskildpersonføretak var dei selskapsformene som dominerte også i 2014 og toppar kvar sine lister i føretaksstatistikken.

Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2016

Økte drivstoffkostnader

I 2. kvartal 2016 økte drivstoffkostnadene for foretak i innenriks sjøfart med 24,7 prosent, sammenlignet med 1. kvartal 2016. Dette bidro til at totalindeksen gikk opp.

Utdanning under omstilling

Flere i utdanning kan på kort sikt bidra til å dempe arbeidsledigheten i en økonomi i omstilling. På mellomlang sikt er det viktig at kompetansehevingen bidrar til at det vokser frem nye arbeidsplasser, øker produktiviteten og gir økonomisk vekst.

SSB publiserer kl. 08.00

Fra fredag 23. september blir alle statistikker og de fleste publikasjoner publisert på ssb.no kl. 08.00. Vi ønsker at våre brukere skal få fersk statistikk så tidlig som mulig.

SSBs kommende arrangement

29. september arrangerer SSB frokostmøte om ny boforholdsstatistikk. Påmelding finnes under Om SSB.

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2016

Arbeidsløysa på 5 prosent

I juli var det 139 000 arbeidslause, justert for sesongvariasjonar. Dette utgjorde 5,0 prosent av arbeidsstyrken.

Nyheter