CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Skattestatistikk for personer, 2012

Utlignet skatt etter alder

Eldre med relativt lave inntekter har fått skattelette etter pensjonsreformen i 2011, mens eldre med høye inntekter har fått en skatteskjerpelse. I 2012 var 60 prosent av dem som betalte formuesskatt over 60 år, og disse betalte 46 prosent av samlet formuesskatt.

Samfunnsspeilet - 4/2014

Samfunnspeilets høstnummer gir svar på hvor lang tid studenter bruker på studier og jobb. Bladet inneholder også stoff om hyttebygging i norsk, sårbar natur og husholdningers energiforbruk verden over. Les også om hvor barn bor når foreldrene ikke bor sammen, og om innvandreres bruk av kontantstøtte.

Rapporter 2014/33

Pleie- og omsorgstjenesten 2013

Rapporten gir et bilde av bruk og mottakere av pleie- og omsorgstjenestene i landet gjennom detaljert statistikk.

Nøkkeltall for innvandring

Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk og analyser om innvandring, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Dette gir et bilde av omfanget av innvandring til Norge og også innvandreres bosettingsmønster, sysselsetting og levekår.

Nyheter