CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Overnattingar, august 2015

Ny rekordsommar for hotellovernattingar

I sommarmånadane juni, juli og august 2015 var det 7,8 millionar hotellovernattingar i Noreg. Det er 662 000 fleire enn same månadar året før, tilsvarande en auke på 9 prosent. Talet på utanlandske og norske overnattingar steig med høvesvis 8 og 12 prosent.

SSB gjør det lettere for forskere

Mer tid til forskning, mindre til byråkrati – Forsknings-Norge får det lettere når SSB innfører ny søkeprosess for data til forskning.

Miljøøkonomiske virkemidler, 2014

Økte inntekter fra avgifter på klimagassutslipp

I 2014 ble det betalt 33,8 milliarder kroner i miljøavgifter i Norge. Det er en økning på 2,6 prosent fra året før. Avgifter knyttet til klimagassutslipp dro totaltallene opp, mens avgifter på drivstoff trakk i motsatt retning.

Bruk av IKT i husholdningene, 2015, 2. kvartal

Nesten åtte av ti surfer med mobilen

77 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år har brukt mobiltelefonen til å koble seg til Internett utenfor hjem og arbeid. Samtidig er det stadig færre som bruker PC hver dag.

Nyheter