CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Hvor jobber de som sluttet i petroleumsnæringene?

42 prosent av de som sluttet i oljenæringene i 1. halvår 2015 og som ikke jobbet neste halvår, var i ny jobb i mars 2016. De tidligere petroleumsansatte har funnet veien til en rekke andre næringer – flest til industrinæringen.

Utenrikshandel med varer etter foretakskarakteristika - 2014

Store foretak eksporterer mest

I Norge stod de fem største foretakene, målt etter eksportverdi, for mer enn 40 prosent av eksporten i 2014. Dette utgjør 255 milliarder kroner. De fem største importørene stod samme år for 8,8 prosent av norsk import: 49 milliarder kroner.

Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen, 2015

Eldre og enslige har minst sosial kontakt

De aller fleste har en nær fortrolig og minst to personer de kan be om hjelp hvis de får personlige problemer, men eldre og enslige mangler dette i større grad enn andre grupper.

Tidlig alderspensjon

Blir påfyll til sparegrisen

Husholdninger med personer som tar ut tidlig alderspensjon, har i utgangspunktet mer nettoformue enn de som ikke tar ut, og denne forskjellen forsterker seg når den ene gruppen begynner å ta ut tidligpensjonen. Dette vises særlig i økte bankinnskudd.

Helse- og sosialpersonell, 2015, 4. kvartal

8 av 10 med helseutdanning er i jobb

Blant personer i alderen 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning var nesten 82 prosent sysselsatt 4. kvartal 2015. Sysselsettingsandelen blant leger var over 89 prosent, mens den var over 84 prosent for sykepleiere.

Overføringsflyktninger i Norge, 2014

Mindre kjønnsforskjeller i arbeid og utdanning

I 2014 var 65 prosent av alle overføringsflyktninger, også kalt FN-kvoteflyktninger, i arbeid eller utdanning. De fleste er menn, men kjønnsforskjellene er mindre blant overføringsflyktningene enn hos andre innvandrergrupper.

Nyheter