CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Utenrikshandel med varer, mars 2014, foreløpige tall

Redusert handelsoverskudd

Eksporten av varer beløp seg til 77,7 milliarder kroner, mens importen utgjorde 46,3 milliarder kroner i mars 2014. Dette gav et handelsoverskudd 19,2 prosent mindre enn i mars 2013. Laks og torsk bidro til betydelig fiskeeksport, og det var rekordimport av elektriske biler.

Miljøstatistikk for Svalbard

Mildere på Svalbard

Artikkelen beskriver natur- og miljøforholdene på Svalbard. Du kan blant annet lese om klima, isforhold, forurensning, transportaktivitet, jakt, fangst og indikator-arter.

Konsumprisindeksen, 15. mars 2014

KPI opp 0,2 prosent

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra februar til mars 2014. Økte priser på klær bidro mest til oppgangen. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,0 prosent i mars 2014, ned 0,1 prosentpoeng fra februar. KPI-JAE viste en oppgang på 2,6 prosent de siste tolv månedene.

Rapporter 2014/13

Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst

Hvordan påvirker mindre arbeid og mer fritid norsk økonomi på lang sikt? Denne rapporten svarer på hvordan en gradvis nedkortet arbeidsdag fra 7,5 til 6 timer frem mot 2060 påvirker det private forbruket og skatteinntektene.

Nyheter