CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Julehandel

Import og eksport av julevarer, november 2014

Pyntet til pipa

Rekordhøy import av julepynt og juletrebelysning borger for pent pyntede julehjem. Større innførsel av populære gavealternativer som mobiltelefoner og spillkonsoller er et tegn på at julen er nær. Den vintersportsinteresserte kan i år glede seg til snøen kommer – kanskje blir det nye ski?

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2008-2012

Seks av ti deltakere fra introduksjonsprogrammet i arbeid eller utdanning

I 2013 var 62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet ett år tidligere, kommet i arbeid eller utdanning. Halvparten av kvinnene og syv av ti menn var enten i arbeid, utdanning eller begge deler. Tallene for 2013 innebærer små endringer fra årene før.

Utenrikshandel med varer

Korrigerte tall for import av snus

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet gjennomgått importdata for snus. Tidligere publiserte tall for årene 2005 til 2010 er for lave, og i perioden 2011 til 2013 er det uoverensstemmelser med hensyn til opprinnelsesland.

Fra nødvendighet til forlystelsesgoder

Konturene av velstandsutviklingen Norge har gjennomgått de siste 100 årene kan ses ved å følge vektandelene i konsumprisindeksen (KPI). Blant annet har husholdningenes forbruksandel til mat sunket betraktelig, mens forbruksandeler til både bolig og transport har steget.

Nyheter