CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

KPI 100 år

Fra å være en levekostnadsindeks for arbeiderfamilier for 100 år siden, er konsumprisindeksen i dag en indeks for alle norske husholdninger. Den er i tillegg blitt en av de viktigste korttidsindikatorene som beskriver utviklingen i norsk økonomi.

Karakterer ved avsluttet grunnskole, 2014

Jentene får fortsatt best karakterer

Jentene har flest grunnskolepoeng og et høyere karaktersnitt både på eksamen og i standpunkt i samtlige fag, utenom kroppsøving. Av elevene som gikk ut av grunnskolen i 2014 fikk jentene i gjennomsnitt 42,4 grunnskolepoeng, mens guttene fikk 38,5.

Økonomiske analyser - 5/2014

Denne utgaven av Økonomiske analyser er viet konsumprisindeksen, som fyller 100 år i år.

Gjødselundersøkelsen 2013

Bonden sprer 125 000 tonn nitrogen på åker og eng

I 2013 ble det i alt tilført 124 700 tonn nitrogen og 15 200 tonn fosfor i form av mineral- og husdyrgjødsel i jordbruket. 38 prosent av dette nitrogenet kom fra husdyrgjødsel. I gjennomsnitt tilføres 17,7 kg nitrogen per dekar eng.

Nyheter