Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

115800
115800
omssb
2013-05-28T14:39:00.000Z
no

Styringsdokumenter

SSBs virksomhet tar utgangspunkt i de rammer som settes av norsk lovverk og internasjonale forpliktelser på statistikkområdet. SSBs strategier gir de overordnede føringene for virksomheten. Virksomhetsplaner søker å støtte opp under de målsetningene som ligger i SSBs strategier.

utvalgt innhold

Lover og prinsipper

Statistikkloven og formelle krav utviklet gjennom internasjonalt samarbeid setter de formelle rammene for offisiell statistikk. 

Prinsipper for kommunikasjon og formidling

SSBs prinsipper for kommunikasjon og formidling ligger til grunn for vår formidling av statistikk og analyse.

Strategier

SSBs strategidokumenter gir de overordnede føringene for vår virksomhet.

Virksomhetsplan og tildelingsbrev

Virksomhetsplanen og tildelingsbrev fra Finansdepartementet gir informasjon om forutsetninger, strategier og mål for driften av SSB.