213949
213949
omssb
2015-01-08T19:27:00.000Z
no

Ledelsen i Statistisk sentralbyrå

Administrerende direktør

Mobil
976 36 282
E-post
geir.axelsen@ssb.no

Internasjonalt sekretariat

Mobil
945 06 824
E-post
richard.ragnarson@ssb.no

Forskningsdirektør

Mobil
996 21 755
E-post
brita.bye@ssb.no

Administrasjonsdirektør

Mobil
924 06 056
E-post
bjornar.gundersen@ssb.no

Kommunikasjonsdirektør

Mobil
909 87 689
E-post
herborg.bryn@ssb.no

Direktør for Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner

Mobil
480 12 564
E-post
lars.fredrik.hatlehol@ssb.no

Direktør for Avdeling for Priser, finans- og utenriksstatistikk

Mobil
409 02 919
E-post
lasse.sandberg@ssb.no

Direktør for Avdeling for Person- og sosialstatistikk

Mobil
957 69 491
E-post
torstein.arne.bye@ssb.no

Direktør for Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk

Mobil
936 84 694
E-post
lise.dalen.mcmahon@ssb.no