117760
117760
omssb
2013-06-05T16:03:00.000Z
no

Møt våre ansatte

I SSB jobber det folk innenfor mange ulike fagfelt: statistikkproduksjon, forskning, datainnsamling og metode, IT, HR, sikkerhet, administrasjon og kommunikasjon. Vi har lokaler i Oslo og i Kongsvinger, med til sammen over 800 ansatte.

Her møter du noen av våre ansatte innenfor ulike fagfelt i SSB. 

 • Gunnar Larsson

  Jobber med: Konsumprisindeksen

  Utdanning: Mastergrad i samfunnsøkonomi

 • Janna Bergsvik

  Jobber med: Forskning innenfor fruktbarhet og familiedemografi

  Utdanning: Mastergrad i sosiologi

 • Magnus Myrdal Jenssen

  Jobber med: IT. Forvaltning av Felles Datamottak (FDM) og moderniseringsprosjektet MOD Sirius

  Utdanning: Bachelor i informatikk fra NTNU

 • Runa Sørlie Rekstad

  Jobber med: HR

  Utdanning: Mastergrad i psykologi