115495
115495
omssb
2013-05-27T12:50:00.000Z
no

Tjenester og verktøy

Har du spørsmål om statistikk, eller ønsker du å regne ut prisendringer i samfunnet? Her finner du en oversikt over hvilke tjenester og verktøy Statistisk sentralbyrå (SSB) tilbyr.

utvalgt innhold

Statistikkbanken

Statistikkbanken inneholder detaljerte tabeller med tidsserier. Du kan lage egne utvalg av tallene.

API med åpne data

API mot Statistikkbanken der du kan hente ut og integrere SSBs statistikk med egne systemer

Våre kalkulatorer

Regn ut endring i pris, byggekostnader eller førstegangsomsetning.

Ti tips for skjemasnekkere

En generell veiledning til utforming av spørreskjema, skrevet av seniorrådgiver Gustav Haraldsen.

Kurs og seminarer

SSB tilbyr ulike kurs og seminarer.

Kurs for skoleklasser

SSB holder kurs for elever i videregående skole. 

Informasjonstjenesten

SSBs informasjonstjeneste besvarer spørsmål om statistikk.

Data til forskning

SSB låner ut mikrodata til forskningsprosjekter, og har data knyttet til personer, virksomheter og foretak.

Statistikk på oppdrag

Oppdragsvirksomheten inkluderer innsamling og utarbeiding av statistikk på spesialområder.

Biblioteket

Fagbibliotek for SSBs ansatte og åpent for allmennheten etter avtale.