122458
122458
omssb
2013-06-11T14:57:00.000Z
no

Informasjonstjenesten

SSBs informasjonstjeneste svarer på spørsmål om statistikk via  kontaktskjema eller per telefon.

Enkle spørsmål om statistikk besvares samme dag og senest innen to arbeidsdager.

Dersom henvendelsen medfører omfattende arbeid, vil vi vurdere om spørsmålet skal behandles som et betalt oppdrag. Må det inngås avtale om betalt oppdrag, får du informasjon som gjør at du kan avgjøre om du ønsker at oppdraget skal gjennomføres.

Åpningstider

Informasjonstjenestens åpningstider er mandag til fredag kl. 09-15.

Kontakt