117762
117762
omssb
2013-06-05T16:06:00.000Z
no

Årsmeldinger og årsrapporter

utvalgt innhold

Årsrapport 2018

Årsrapporten er utarbeidet for Finansdepartementet og gir en oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i SSB.

Revisjonsberetning for årsregnskapet 2018

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2018.

Årsrapport 2015 - Statistikkrådet

Årsrapporten for Statistikkrådet er først og fremst et arbeidsdokument for medlemsinstitusjonene.