Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

117762
117762
omssb
2013-06-05T16:06:00.000Z
no

Årsmeldinger og årsrapporter

utvalgt innhold

Årsrapport 2017

Årsrapporten er utarbeidet for Finansdepartementet og gir en oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i SSB.

Revisjonsberetning for årsregnskapet 2016

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016.

Årsrapport 2015 - Statistikkrådet

Årsrapporten for Statistikkrådet er først og fremst et arbeidsdokument for medlemsinstitusjonene.