• Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond

  Om virksomheten

  Publisert:

  Hvert år deler Ingegerd og Arne Skaugs fond bort fondsmidler for å fremme økonomisk forskning i Norge.

 • Fondsmidler til forskning

  Om virksomheten

  Publisert:

  Hvert år deler Ingegerd og Arne Skaugs fond bort fondsmidler for å fremme økonomisk forskning i Norge.

 • Fondsmidler til forskning

  Om virksomheten

  Publisert:

  Hvert år deler Ingegerd og Arne Skaugs fond bort fondsmidler for å fremme økonomisk forskning i Norge.

 • Hovedmål

  Om virksomheten

  Forskningen i Statistisk sentralbyrå skal bidra til ny kunnskap om økonomisk atferd og økonomiske virkninger av bl.a. politiske tiltak. Kunnskapen skal bidra til forskersamfunnet, til en kvalitativt bedre statistikk, og den skal gi analyseverktøy og resultater til bruk for offentlige organer og allmennheten.

 • Historikk

  Om virksomheten

  Statistisk sentralbyrå er ett av få statistikkbyråer i verden med en egen forskningsavdeling. Avdelingen ble etablert i 1950. De første årene preget nasjonalregnskapet virksomheten. Senere ble makroøkonomisk modellutvikling en sentral del. Etter hvert også analyser av demografi og levekår, ressursregnskap og energi- og miljøøkonomi, mikroøkonometri og utvikling av mikrosimuleringsmetoder. Det utføres vel 100 forskningsårsverk i Statistisk sentralbyrå.