Personvernombudet i SSB kjenner virksomheten, hvilke formål som ligger til grunn for behandlingen av personopplysninger, hvilke fremgangsmetoder som benyttes og hvilke behandlingssystem som er innført. Personvernombudet i SSB skal raskt og presist håndtere spørsmål og problemstillinger som oppstår.

Fra 2018 skal alle offentlige myndigheter ha eget personvernombud. Dette følger av personvernforordningen artiklene 37-39. SSB har hatt eget personvernombud fra 2003.