117506
117506
omssb
2013-06-05T09:20:00.000Z
no

Personvernombudet i SSB

Den viktigste oppgaven til personvernombudet i SSB er å være en ressursperson, både for SSB som behandlingsansvarlig og for deg som er registrert.

Personvernombudet i SSB kjenner virksomheten, hvilke formål som ligger til grunn for behandlingen av personopplysninger, hvilke fremgangsmetoder som benyttes og hvilke behandlingssystem som er innført. Personvernombudet i SSB skal raskt og presist håndtere spørsmål og problemstillinger som oppstår.

Med hjemmel i personopplysningsforskriften § 7-12 utnevnte Statistisk sentralbyrå personvernombud i SSB fra 1. januar 2003.

Kontakt