117761
117761
omssb
2013-06-05T16:04:00.000Z
no

For studenter

  • For studenter

    Det er mulig å skrive masteroppgave i SSB innenfor forskningstemaene våre. Hver sommer tar vi også inn studenter i praksisplasser.