117761
117761
omssb
2013-06-05T16:04:00.000Z
no

For studenter

  • Aktivitetskalender

    SSB er tilstede på karriere- og rekrutteringsdager. Følg med i aktivitetskalenderen for å se hvilke utdanningsinstitusjoner vi besøker. 

  • Oppgaveskriving for studenter

    Studenter kan skrive masteroppgave innenfor forskningstemaene i SSB. Deler av slikt arbeid kan være lønnet.