Oppgaveskriving for masterstudenter

Masterstudenter i samfunnsøkonomi, sosiologi, samfunnsgeografi og statistiske metoder kan skrive masteroppgave innenfor temaene det forskes på i SSB.

De som skriver masteroppgave i SSB vil være tilknyttet et pågående forskningsprosjekt og vil bli tilbudt veiledning. En masteroppgave i SSB vil passe for studenter som ønsker praktisk forskningserfaring, med særlig vekt på empiriske analyser av norske mikrodata. Studenter som har en ide til en masteroppgave eller som ønsker mer informasjon om aktuelle prosjekter, kan sende en søknad til forskning@ssb.no. CV og karakterutskrift må legges ved søknaden.

Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrås (SSB) lyser ut inntil tre stipend til masterstudenter som ønsker å skrive masteroppgave i samarbeid med SSB.

Sommerjobb i SSB

Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå ser etter to studenter som ønsker å jobbe med samfunnsøkonomisk forskning sommeren 2022.

Prosjektet ‘Regionale befolkningsframskrivinger’ søker å ansette to forskningsassistenter.