På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

116312
116312
omssb
2013-05-30T13:31:00.000Z
no

Internasjonalt utviklingssamarbeid - Statistikk som bistand

Målsettingen med Statistisk sentralbyrås utviklingssamarbeid er å hjelpe søsterorganisasjoner i utviklingsland og økonomiske overgangsland med å utvikle og forbedre offisiell statistikk. Vi bidrar til utvikling av statistiske systemer og kapasitetsbygging gjennom institusjonelt samarbeid.